אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום: ISTOCK

על פי החלטת בג"ץ שהתקבלה אתמול (שני) לא ניתן עוד להנפיק תעודת מחלה גורפת לשוהים בבידוד. המשמעות היא שלכאורה לא יוכל המעסיק לשלם דמי מחלה לעובד השוהה בבידוד.

על ההחלטה, הגורמים לה ומשמעויותיה שוחחנו עם עו"ד סיגל פעיל, בעלת משרד עורכי הדין סיגל פעיל ושות', מומחית למשפט העבודה האישי והקיבוצי, המייצגת ארגוני עובדים ומעסיקים רבים בשירות הציבורי והפרטי.

"ניתן פסק דין בשתי עתירות שהוגשו לבג"ץ על ידי מעסיקים. פסק הדין קבע שתעודת המחלה הגורפת שהוציאה פרופ' סיגל סדצקי בפברואר, שהפכה את כל ימי הבידוד לתקופת מחלה לכל דבר וחייבה את המעסיקים לשלם דמי מחלה כאילו מדבור במחלה לכל דבר, בג"ץ קבע אתמול שהחלטה הזו לא חוקית, היא חסרת סמכות, אי אפשר להוציא תעודה גורפת. זה הפוך ממה שכתוב בחוק דמי מחלה ולכן ההחלטה בטלה".

מוסיפה עו"ד פעיל ומציינת כי על פי החלטת השופטים הביטול יחל מה-30.9 וזאת על מנת שלא לחייב עובדים שקיבלו דמי מחלה בגלל בידוד להחזיר את הסכומים שקיבלו, וגם על מנת לאפשר למדינה למצוא חלופה כלכלית עבור עובדים בבידוד. "אם זה לא מחלה מה כן יהיה בתקופת הבידוד הזו".

את המציאות הקיימת עד החלטת בג"ץ מבהירה עו"ד פעיל ומציינת כי בפברואר הוציאה פרופ' סדצקי תעודת מחלה גורפת לכלל העובדים השוהים בבידוד. בכך היא ביקשה למעשה להרחיב את הגדרת ימי המחלה גם למציאות של ימי בידוד, על אף שהגדרת המבודד אינה תואמת את המונח המשפטי המזכה בדמי מחלה.

צעד זה של סדצקי היה חסר תקדים וכעת, על פי קביעת בג"ץ, הוא מתברר גם כלא חוקי. לא ניתן לכלול תחת הכותרת של מחלה גם 'חולה סטטיסטי', כלומר אדם שאינו באמת חולה אלא שהוא מבודד בשל חשש שמא ידביק אחרים.

משמעות הפסק היא שעל המדינה יהיה למצוא עד יום ה-30 לספטמבר מענה כלכלי עבור כל אותם עובדים בבידוד. "האפשרויות הן חל"ת שימומן בדמי אבטלה מטעם המדינה, וזה מה שצריך להיות כי המעסיקים כבר סבלו מספיק", אומרת עו"ד פעיל המדגישה כי עד כה אין הסדר לתשלומים ששילמו מעסיקים על אותם דמי מחלה. לפי שעה אין שיפוי שיאפשר העברת תשלום למעסיק שמשלם לעובדו, אם כי לטעמה נכון היה לדלג על המעביד כצינור אלא להעביר את הסכום הנדרש באופן ישיר ובדרך המלך לעובד עצמו.

עו"ד סיגל פעיל
עו"ד סיגל פעיל צילום: יח"צ