אילוסטרציה
אילוסטרציהצילום: נתי שוחט, פלאש 90

לאחר שמליאת הכנסת אישרה את תכנית הסיוע הכלכלית, נפתחה היום (ג') באתר רשות המסים האפשרות להגשת בקשות לקבלת מענק הוצאות לעסק קטן המשולם, בסכום של עד 6,000 ₪, לעצמאים עם מחזור שנתי של עד 300,000 ₪, עבור החודשים מאי יוני.

במסגרת זו יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים, שמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 היה בין 1,500 ₪ ל- 25,000 ₪. את הבקשה למענק ניתן להגיש תוך 90 יום.

סכום המענק הינו בגובה של עד 6,000 כמפורט:

  • עד 100 אלף ש״ח מחזור שנתי - 3,000 ש״ח.
  • 100-200 אלף ש״ח מחזור שנתי – 4,000 ש״ח.
  • 200-300 אלף ש״ח מחזור שנתי – 6,000 ש״ח.

זכאים למענק:

  • עצמאים יחידים שניהלו עסק בשנת 2019 והעסק היה פעיל עד ה-31.12.2019 לפחות.
  • חלה ירידה של 40% לפחות במחזור הפעילות העסקית בחודשים מאי-יוני 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.
  • העוסק הגיש דוחות תקופתיים למע"מ לתקופות אלו בשנת 2019 ובשנת 2020.
  • העוסק ניהל פנקסי חשבונות על פי החוק והפנקסים לא נפסלו.

חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים שמחזור עסקאותיהם הינו עד 300 אלף יגישו את הבקשה למענק במסגרת מערכת מענק השתתפות בהוצאות לעסקים.

רשות המסים תפרסם בהקדם את המועדים להגשת בקשות למענקים הנוספים במסגרת תכנית הסיוע הכלכלי והם מענק השתתפות בהוצאות לעסקים עם מחזור עד 400 מיליון ש"ח, המענק לעוסקים חדשים שהחלו פעילותם העסקית מינואר 2020, ומענקי הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה בסכום של עד 15 אלף.