בנק ישראל מזהיר:
הקורונה מסכנת את החזרי המשכנתאות

המשבר והאבטלה מעלים את הסיכוי כי משקי הבית לא יעמדו בנטל החובות ויגיעו לחדלות פירעון שתסכן את יציבות המערכת הבנקאית.

ערוץ 7 , ח' באב תש"פ

הקורונה מסכנת את החזרי המשכנתאות -ערוץ 7
פרופ' אמיר ירון
צילום: דוברות

בנק ישראל פרסם היום (רביעי) את דו"ח היציבות הפיננסית למחצית הראשונה של 2020.

בדו"ח נאמר כי הסיכון הפיננסי העיקרי הוא באשראי לדיור, בשל גובה יתרתו. הירידה בהכנסות משקי הבית צפויה להגדיל את שיעור ההחזר החודשי מההכנסה ולהקשות על חלק מנוטלי המשכנתאות לשרת את החוב.

"המשבר פגע קשות בתעסוקה ובשכר של עצמאים ושכירים רבים, אך בעיקר של האוכלוסיות החלשות ביותר בשוק העבודה: עובדים לא אקדמאים ולא מיומנים, מבוגרים, צעירים, חרדים ונשים. הפגיעה בכושר ההשתכרות של משקי בית כה רבים עלולה לסכן את חוסנם ולאתגר את המערכת הפיננסית"

כמו כן שיעור ההחזר החודשי מההכנסה בכ-60% מהמשכנתאות הניתנות כיום נמוך מ-30%, כך שגם אם הכנסתו של משק בית תרד ב-20%, שיעור ההחזר הממוצע לא אמור לחרוג מהשיעור המקסימלי שנקבע בהוראת הפיקוח על הבנקים אשר מסמן רמת סיכון גבוהה.

הקשיים למשקי הבית הובילו ליישום מתווה להקפאת משכנתאות שנועד להקל עליהם לצלוח את המשבר. יחד עם זאת, עם סיום המתווה צפויים חלק ממשקי הבית להתמודד עם עליה בהחזרים או בפריסה מחדש של יתרת ההלוואות שמשמעותה הארכת חיי ההלוואות.

הענפים שספגו את הפגיעה הקשה ביותר – קמעונאות, תיירות, מסעדנות וכד' – הם כאלה שמעסיקים עובדים בעלי השכלה נמוכה יותר ובעלי פריון נמוך יחסית, שעלולים להישאר מובטלים לאורך זמן, וככל שמובטלים נשארים זמן רב יותר מחוץ לתעסוקה הסיכוי שלהם לחזור למעגל העבודה יורד.