פרופ' רוני גמזו
פרופ' רוני גמזו Hadas Parush/Flash90

מנהל ״מגן ישראל״ פרופ׳ רוני גמזו קיים אתמול דיונים עם הגורמים הרלוונטיים על מנת לקבל תמונת מצב עדכנית על ההחלטה לאשר כניסתם לישראל של 17,000 סטודנטים ותלמידי ישיבות , המגיעים לישראל לתקופה ממושכת, בחודשים הקרובים.

הדיונים התקיימו עם יו"ר הסוכנות היהודית יצחק (בוז׳י) הרצוג, פרופ׳ שלמה מור יוסף, ראש רשות האוכלוסין, ד״ר אשי שלמון ממשרד הבריאות ונציגי המל"ג.

על פי הנתונים שהוצגו בפגישה מדובר בהגעה ללימודים באוניברסיטאות של עד כ-2,000 סטודנטים; עד כ-12,000 תלמידי ישיבות; עד כ-5000 משתתפים בפרויקט מסע כ-500 משתתפים בפרויקט נעל״ה וכ-1500 תלמידים במוסדות פרטיים.

במשרד הבריאות מציינים כי בשלב זה עדיין לא ניתן להעריך כיצד תתפרס הגעתם, אבל ברור שהגעתם לא צפוייה להיות מיידית ולא בבת אחת , אלא בפיזור על פני השנה, בהתאם לתוכניות השונות.

ההחלטה היא לאשר לתלמידי הישיבות והסטודנטים הגעה וכניסה לארץ אך ורק למוסדות שאושרו על ידי משרד הבריאות ושמתחייבים לעמוד בתנאי בידוד של שבועיים בקפסולות של עד 6. עד כה אושרו 31 מוסדות מתוך 183 שהגישו בקשה.

בדיון הדגיש פרופ' גמזו כי "משרד הבריאות מקפיד ויקפיד על קיום תנאים במוסדות המאפשרים בידוד ומחייב את מנהלי המוסדות להתחייב לכך. הפרה של התנאים היא הפרה של תנאי השהיה בארץ על כל המשתמע מכך הן כלפי התלמיד והן כלפי המוסד".

על מנת לוודא שלא תהיה חריגה באף מוסד הנחה פרופ' גמזו אתמול את אנשי משרד הבריאות לנהל פיקוח ובקרה קבועים ולצורך משימה זה יגויסו פקחים יעודיים. פרופ' גמזו הדגיש כי בתקופה מורכבת זו יש לאזן בין שמירה על בריאות הציבור לבין שמירה על הערכים של המדינה והקשר עם יהדות העולם. משרד הבריאות ידווח בכל שבוע על כמות התלמידים שכניסתם אושרה מהתכניות השונות.