חתונה
חתונהצילום: ISTOCK

לקראת ט"ו באב שיחול ביום רביעי השבוע מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לקט נתונים בנושא נישואים בישראל, המעודכנים לשנת 2018.

מהנתונים עולי כי במהלך 2018 התחתנו בישראל 49,410 זוגות במוסדות הדת המורשים לערוך נישואין, כ-70% מהם יהודים.

שיעור הנישואין הגולמי בישראל היה ב-2018 5.6 לאלף בכלל האוכלוסייה (5.2 בקרב היהודים). שיעור זה נמצא במגמת ירידה. לשם השוואה, השיעור בשנת 1985 היה 6.9 לאלף (6.7 בקרב היהודים).

כתוצאה מהירידה בהיקף הנישואין באוכלוסייה היהודית, עלה אחוז הרווקים בקרב הגברים היהודיים בגיל 49-45 מ-3% בסוף שנת 1970 ל-12% בסוף שנת 2018. אחוז הרווקות בקרב הנשים היהודיות בגיל 49-45 עלה בתקופה המקבילה מ-2% ל-10%, בהתאמה.

גיל הנישואין הממוצע בקרב כלל החתנים שנישאו לראשונה היה 27.3 (27.5 בקרב היהודים). לשם השוואה, בשנת 1970 היה גיל זה 25.0 (הן בכלל האוכלוסייה הן בקרב היהודים).

גיל הנישואין הממוצע בקרב כלל הכלות שנישאו לראשונה היה 24.9 (25.7 בקרב היהודיות). בשנת 1970 היה גיל זה 21.7 (21.8 בקרב הכלות היהודיות, כלומר, צעירות בארבע שנים מגילן הממוצע היום).

כתוצאה מהעלייה בגיל הנישואין באוכלוסייה היהודית, אחוז הרווקים בקרב הגברים היהודיים בגיל 29-25 עלה מ-28% בסוף שנת 1970 ל-62% בסוף שנת 2018. אחוז הרווקות בקרב הנשים היהודיות בגיל 29-25 עלה בתקופה המקבילה מ-13% ל-47%, בהתאמה.

בלמ"ס מציינים עוד כי בשנת 2018, דווחו למרשם האוכלוסין 9,021 מקרי נישואין שנערכו בחו"ל ושבהם לפחות אחד מבני הזוג היה רשום במרשם האוכלוסין.