אושר סופית: ביטוח רפואי לא יעוקל

הכנסת אישרה את הצעת החוק של ח"כ מלכיאלי הקובעת כי 'ביטוח רפואי' יכנס בגדרם של החריגים המצויים בחוק אשר אינם ניתנים לעיקול.

מיכל לוי , י"ג באב תש"פ

אושר סופית: ביטוח רפואי לא יעוקל-ערוץ 7
ח"כ מיכאל מלכיאלי
צילום: חזקי ברוך

הצעת חוק שאושרה היום (שני) במליאת הכנסת 'פה אחד' בקריאה שנייה ושלישית, ונכנסה לספר החוקים במדינת ישראל, קובעת כי 'ביטוח רפואי' יכנס בגדרם של החריגים המצויים בחוק אשר אינם ניתנים לעיקול.

כיום, ניתן לעקל ביטוח רפואי, חייב - חולה המבוטח בביטוח רפואי אשר נאלץ לעבור ניתוח טיפול או מימון תרופה, יכול למצוא את עצמו בפני שוקת שבורה, ללא שמירה על גופו וללא שמירה על כבודו, לא פעם עקב חוב זעום.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו העניק מעמד חוקתי לזכויות המוגנות על פיו, כפי שקובע סעיף המטרה שבו, ועיקרם, הזכות לשמירה על החיים הגוף והכבוד ועוד. תוך קביעה כי אף החוקים אשר נחקקו לפני חקיקת החוק וכל שכן לאחריו יפורשו לאורו ולרציונל הטמון בו.

בהמשך לכך וכפועל יוצא, נקבע בסעיף 22 לחוק ההוצאה לפועל כי למרות הכלל הקובע כי ניתן לעקל כל נכס של חייב לרבות זכות קיימת או עתידית, ואף הנמצאת בידי צד שלישי, ישנם חריגים אשר אינם ניתנים לעיקול. בין היתר, צורכי אוכל למחיית החייב ובני משפחתו, חיות מחמד, מיטלטלין המשמשים למקור פרנסתו של החייב, תשמישי קדושה, מיטלטלין חיוניים לנכה, צרכים חיוניים וביניהם ציוד רפואי תרופות ועוד".

"היינו, המחוקק הבין הפנים והביא לידי ביטוי, שאדם חולה זקוק להגנתו, ודאג לו למעטפת בסיסית שתשמור על גופו וכבודו, בהתאם להוראות החוק", אומר יו"ר סיעת ש"ס בכנסת ח"כ מיכאל מלכיאלי.

"אך הדבר אשר זקוק לו החולה יותר מכל, לכל הפחות בחלק מן המקרים, נשכח מלב מבלי משים ולא זכה להגנת המחוקק, והינו 'הביטוח הרפואי'- חולה המבוטח בביטוח רפואי אשר נאלץ לעבור ניתוח טיפול או מימון תרופה, יכול למצוא את עצמו בפני שוקת שבורה", ציין מלכיאלי.