אלוף (מיל') יצחק בריק
אלוף (מיל') יצחק בריק צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

עברה למעלה משנה וחצי מאז נבחר תא״ל איתן דהן כממלא מקום נציב קבילות החיילים.

לא רק שכל דבר זמני מסתבר שקבוע, אלא שעסקינן בחריגה חמורה מחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו – 1955, אשר לפיו לא ניתן להאריך את כהונתו של נציב הקבילות למעלה משישה חודשים.

דהיינו ממלא מקום נציב הקבילות ממלא את תפקידו למעלה משנה! מעבר למועד הקבוע בחוק.

יודגש כי הרציונל העומד בבסיס פעילות נציב קבילות החיילים שואב את השראתו מחוק מבקר המדינה ואי תלות המבקר. כך, הנציב אינו כפוף לרמטכ"ל ולשר הביטחון, אין עליו מרות בענייני מילוי תפקידו לפי החוק, זולת מרותו של הדין והוא נדרש להגיש לשר הביטחון ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, מדי שנה, דין וחשבון על פעולותיו.

אולם, ממלא מקום הנציב, תא"ל איתן דהן, שהינו אדם ראוי וישר דרך, מצוי בניגוד עניינים חמור אשר יש בו כדי לפגוע בזכויות חיילי צה"ל. תא"ל דהן ממלא את תפקידו מזה מספר שנים כמבקר מערכת הביטחון, וזאת במקביל לתפקידו כממלא מקום הנציב.

רוצה לומר, מחד גיסא כמבקר המערכת הוא כפוף ישירות לשר הביטחון, משתתף בדיוני מטכ"ל ומנוע מלהעביר את ממצאיו ישירות לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ומאידך גיסא כנציב הקבילות הוא אינו כפוף לשר הביטחון, עליו לבקר את המטכ"ל והוא נדרש לדווח על ממצאיו ישירות לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

לדאבוני אני חושש שהמצב הא-נומלי שנוצר נוח מאד לצה"ל ולמשרד הביטחון. שהרי ממלא מקום הנציב כפוף ישירות לשר הביטחון, אין הוא יכול להיות בקשר ישיר עם וועדת החוץ והביטחון ללא אישור השר, וכך שר הביטחון יכולים למלא את פיו של ממלא הנציב מים.

משך תקופה ארוכה זו ללא נציב הינה מנוגדת ניגוד מוחלט לחוק השיפוט הצבאי ומהווה חשש לפגיעה בזכויות חיילי צה"ל. למותר לציין כי מבקר מערכת הביטחון, בעיסוקו כנציב הקבילות, מוצא את עצמו כפוף לאותה מערכת שאותה הוא מבקר.

לא זו אף זו, אלא שאף לאחר שהוקמה ממשלת אחדות לאומית, לא ממהר שר הביטחון לאייש את תפקיד נציב קבילות החיילים באדם קבוע. התנהלות זו, אשר כאמור נוגדת את האמור בחוק, יוצרת ניגוד עניינים חריף, ופוגעת בזכויות החיילים – מעלה תמיהות רבות מאד. מדובר בתהליך לא ראוי וחמור מאוד אשר נופל על כתפיו של שר הבטחון.

מדוברות שר הביטחון נמסר: ''דווקא מתוך היכרותו של שר הביטחון גנץ עם המערכת הצבאית ובפרט עם חשיבות המוסד של נציבות קבילות החיילים, כבר בשבוע השני לכניסתו למשרד החל בהנעת תהליך מכרז לאיוש התפקיד, וזאת לאחר שמזה כמעט שנה וחצי שתפקיד הנציב מאויש רק בממלא מקום''.