8 הנקודות של השר אמיר אוחנה

השר לביטחון הפנים העביר למשטרת ישראל, נציבות שירות בתי הסוהר ונציבות כבאות והצלה, את הקווים המנחים למדיניותו עבור השנים הבאות.

ערוץ 7 , ט"ו באב תש"פ

אמיר אוחנה
אמיר אוחנה
צילום: Gili Yaari/Flash90

השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה העביר לגופים הנמצאים תחת אחריות המשרד לביטחון הפנים, ביניהם משטרת ישראל, נציבות שירות בתי הסוהר ונציבות כבאות והצלה, את הקווים המנחים למדיניותו עבור השנים 2021-2020.

''מוטלת על המשרד לביטחון הפנים האחריות להוביל מדיניות שתתווה את פעילות המשטרה, שב"ס וכב"ה. בעל האחריות, יהיה גם בעל הסמכות. מדיניות זו תהווה את המצפן של המשרד על גופיו, ואני בטוח כי קידומה ויישומה יובילו להשגת מטרת העל – חיזוק לא רק של בטחונו ושלומו אלא גם של חירותו של הציבור בישראל", אמר אוחנה.

שמונה הנקודות:

1. הובלת מאמץ האכיפה הלאומי למניעת התפשטות נגיף הקורונה

מדינת ישראל מצויה בעיצומו של משבר מתמשך לנוכח התפשטות הנגיף, כאשר תהליך המעבר לשגרת חיים הינו מדורג, יארך זמן וסביר כי יכלול גלי התפרצות נוספים - לכך משמעויות שונות בהיבטי ביטחון הפנים.

• הקמה והפעלה של מנהלת האכיפה הלאומית לשם תיאום והכוונת כלל רשויות וגופי האכיפה
• הסברה לציבור
• חיזוק שיתוף פעולה בין-משרדי

2. שיפור האמון, התדמית והמעמד של משטרת ישראל בקרב הציבור

למשטרת ישראל יש הפוטנציאל להיות חוד החנית של משטרות העולם, במגוון תחומי העיסוק המשטרתיים. ראוי שהשוטר הישראלי יהיה דמות מעוררת הערכה, מתוך כבוד הדדי בין האזרח לשוטר.

• חיזוק ההון האנושי לרבות גיוון האוכלוסיות מקרבן מגיעים המשרתים
• שיפור תהליכי האיתור, המיון והגיוס
• טיוב ושיפור הליכי ההכשרה
• שיפור הטיפול בעבירות משמעת בקרב המשרתים - מתוך הבנה שטיפול משמעתי על ידי המפקדים הם יעילים ומהירים מאמצעים חיצוניים
• חיזוק תחום ההסברה, תוך שימוש נרחב במדיות החברתיות

3. חיזוק אכיפת החוק, האמון והשירות בחברה הערבית

האוכלוסייה הערבית, סובלת ממיעוט עברייני שמייצר רמת פשיעה גבוהה וקשה. לפיכך השירות והמענה לציבור הערבי יורחב לצד העמקת האכיפה לשם צמצום הפשיעה.

• שיפור השירות, העמקת האכיפה והנוכחות של גופי ביטחון הפנים
• שיפור יכולות האיסוף המודיעיני - האנושי והטכנולוגי
• הגדלת היקף העדים והגנתם ברשות להגנת עדים
• מאבק בתופעת אחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים והמשך מבצעי איסוף נשק ללא הפללה
• טיפול משמעותי וממוקד בעבירות סחיטת דמי חסות
• הרחבת שילוב משרתים ומתנדבים בגופי ביטחון הפנים

4. הגנה על זכויות נחקרים ועצורים

המשטרה ושירות בתי הסוהר ימדדו גם ביחסם כלפי מתלוננים, נילונים, עדים, נחקרים, אסירים – ובפרט עצורים.

• שמירה על זכויות הנחקר, החשוד, העצור והאסיר
• הרחבת תיעוד חקירות גם לעבירות שעונשן פחות מ-10 שנות מאסר
• הרחבת פריסת מצלמות הגוף במשטרה

5. צמצום הנטל הרגולטורי, צמצום הבירוקרטיה, ושיפור השירות

הנטל הרגולטורי המושת על אזרחים ובתי עסק יצומצם וישופרו מנגנוני קביעת הרגולציה, כך שייקחו בחשבון את הרווחה הציבורית הכללית בנוסף לצמצום הסיכונים – תוך ניהול סיכונים. בנוסף, גופי ביטחון הפנים יפעלו לשיפור השירות תוך מתן דגש על דיגיטציה נרחבת של פעילותם ובתוך כך קידום פרוייקט תיק חקירה דיגיטלי.

• צמצום הנטל הרגולטורי הקיים ושיפור מנגנוני קביעת הרגולציה
• צמצום הביורוקרטיה וכמות התהליכים לאזרח ולבעל העסק
• שיפור והרחבה משמעותית של שירותים דיגיטליים לאזרחים ולבעלי העסקים
• דיגיטציה של תהליכי עבודה בגופים לשם שיפור היעילות, כגון תיק חקירה דיגיטלי

6. הגברת האכיפה וההרתעה בכבישים

היקף הנפגעים וההרוגים מתאונות הדרכים לאורך השנים הוא כבד וכואב, ולצידו נזק שנאמד במיליארדי שקלים לשנה. הגם שמדובר במאמץ לאומי מובהק, כדי להפחית את היקף תאונות הדרכים על המשטרה למקד אכיפה ולעשות שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

• מיקוד האכיפה מול תת-תרבות נהיגה מסכנת חיים בתחום העירוני והבין-עירוני
• מיקוד אכיפה בתחום נהיגה תחת השפעת סמים ואלכוהול
• הגברת השימוש בטכנולוגיות מתקדמות לאכיפת עבירות התעבורה
• קידום בית דין מנהלי לתעבורה

7. התאמה והתייעלות בתחום הכליאה והשיקום

בשנים האחרונות גוברת ההבנה כי נדרש איזון ושינוי במדיניות הענישה והכליאה שכן עלייה בשיעור הכליאה לא בהכרח מביאה לירידה בפשיעה וכי חלופות כליאה, תוך מתן דגש לשיקום בקהילה, יעילות לעיתים יותר במניעת החזרה למעגל הפשיעה.

• הרחבת השימוש במקרים המתאימים בחלופות לענישה ולכליאה במקום, ולא בנוסף לכליאה בבתי הסוהר
• הרחבת השימוש באיזוק אלקטרוני ככלי מסייע לאכיפת חלופות מעצר
• הרחבת האכיפה המנהלית
• חיזוק הרצף הטיפולי והשיקומי של האסירים עד לשילוב בקהילה
• התייעלות בתהליכי הליווי, הכליאה והחקירה

8. חיזוק מאמץ ההגנה מאש והדרכת אוכלוסייה

התפתחות הסביבה העירונית לצד הקצנה בתנאי האקלים יוצרים פוטנציאל לאירועים מורכבים. לאור זאת, קיים צורך לחיזוק ההגנה מאש והדרכת אוכלוסייה ככלים מרכזיים למניעת הסכנה ולמענה ראשוני ומהיר לאירוע.

• הרחבת מאמצי הדרכת האוכלוסייה
• מיקוד מאמצי ההגנה מאש תוך צמצום ומיקוד הרגולציה
• מיצוי מכפילי כוח כגון צוותים מפעליים ומתנדבים
• שיפור היכולת הטכנולוגית למניעה, חיזוי ומענה לאירועים