אפילו העוזר נדהם מהתנהגותו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

סיפורי 'ילדודס' חוזרים: הצטרפו אלינו לשני סיפורים על הרב מרדכי אליהו זצ"ל ויחסו לכל יהודי ויהודי.

ילדודס , י"ז באב תש"פ