מתניהו אנגלמן
מתניהו אנגלמן צילום: תדמית

מעבר למספר גינויים נקודתיים, דו"ח מבקר המדינה החמור על תפקוד המנהל האזרחי עבר בשקט יחסי.

הבעיות מוכרות לראשי המתיישבים כבר שנים רבות אבל המסמך שניסח המבקר היה יסודי ומעמיק ונגע, לעתים לראשונה, בבעיות שפוגעות הן בשירות לתושבים והן בעצם ההתפתחות של ההתיישבות ביהודה ושומרון.

המבקר הנוכחי, מתניהו אנגלמן, דוגל בגישה שמטרתה לבדוק, במהלך הביקורת, בעיקר את הדאגה והשירות לאזרח של המערכת הנבדקת. על פי אמות המידה שלו ניתן להבין את עוצמת הבעיה במנהל האזרחי.

זה מתחיל בבעיית הסמכות והממשק של משרדי הממשלה שהיו אמורים להיות הגורמים המנחים של המנהל האזרחי. אלא שהנתונים מראים אחרת. כשמנכ"לית משרד המשפטים רצתה לקדם את נושא המיחשוב ורישום הקרקעות כפי שהתרחש לפני שנים בתחומי הקו הירוק, קציני המטה (קמ"ט) שאינם כפופים למשרד המשפטים גררו רגליים. העיכוב הזה נמשך כבר יותר מארבע שנים.

גם פרק הזמן שלשכת התכנון מנהלת את התהליכים בעיניים של התושב ונושא רישום המקרקעין מתנהלות לדעת המבקר כפי שמשתקף במסמך שכתב, באופן שפוגע בצורה משמעותית מאוד בשירות שניתן לתושבים הישראלים ביהודה ושומרון.

בעוד הנכס של תושב העיר, נניח נתניה, רשום בטאבו על פי הנחיות של משרד המשפטים, הקמ"טים עובדים בצורה שונה, לא מקשיבים להנחיות של משרד המשפטים. התוצאה: נזק רב לתושבים, אי סדר ואי קידום של רישום המקרקעין ביו"ש, שהיה יכול להיות כבר ממוחשב ולסייע להקצאת שטחי בנייה רבים חדשים.

אגב, שיקוף המצב של המבקר צריך לעודד מחשבה אצל כל תושב. רישום המקרקעין מתבצע באופן מכוון בספרים. מדוע? כי כך יש מרווח לטעויות, לאי-דיוקים ואף להטיות מכוונות במקרים חריגים. לא אנחנו אמרנו את זה. מבקר המדינה שבדק לעומק את הסיפור הצביע על כך.

אפילו בנוגע לרישוי עסקים, העניין שלמנהל אין כפיפות למשרדי ממשלה העוסקים בתחום, הופך אותו לבר סמכא בתחום שלא אמורה להיות לו הבנה.

כמעט כל תושב מעבר לקו הירוק נתקל בפלסטינים העובדים ביישובו. מסתבר שגם בנושא זה התקלות הן מרובות, עד כדי סכנת חיים של ממש.

אנגלמן מצייר תמונה קודרת של סחר בהיתרי ההעסקה של העובדים הפלסטינים, למרות החלטת ממשלה מפורשת למניעת התיווך בתחום והסדרתו באופן שונה. עקב חוסר הכפיפות, גם כאן ההחלטה נשארה באוויר.

המבקר מצביע על כך שבכל הנוגע להעסקת פלסטינים, אין בדיקה מספקת על האישורים של מי שנכנסים לעבודה ביישובים ביהודה ושומרון ויש בעיית אכיפה. במנהל יטענו שיש גם בעיה של כוח אדם, אבל בשורה התחתונה, לתושב בתל אביב, לא היו עונים כך. חוק אחד לתושבי הקו הירוק וחוק אחר למי שגר מעבר.

אחד המקרים יוצאי הדופן שצויין בדו"ח הוא על עובד פלסטיני שעסק ברישום קרקעות (כבר אבסורד בפני עצמו) שנעצר למשך תקופה ארוכה על ידי שירותי הביטחון הפלסטינים. במנהל האזרחי לא ידעו בכלל מהמקרה. כשנודע להם, איש לא בחן - מבחינה ביטחונית - את ההשלכות של המעצר, כולל העברת מידע רגיש לרשות הפלסטינית.

השורה התחתונה היא אחת ומדאיגה במיוחד: אין שיח אמיתי עם המנהל האזרחי. בעוד רשות מקומית עובדת עם תוכניות עבודה ונמדדת במדדים שונים הדבר לא קיים במנהל האזרחי. המבקר אף מציין שיש פער בין האפשרות למדוד את העשייה ברשויות המקומיות לבין עשיית המנהל האזרחי שהוא אחראי בשטח.

הנפגעים הם תושבי יהודה ושומרון. המנהל האזרחי, מי שאמור לתת עוד דחיפה להתפתחות ההתיישבות, עוצר אותה. הסיבות יכולות להיות מגוונות, אבל הן לא משנות דבר. התמונה העגומה היא אותה תמונה בדיוק. המבקר רק הצביע על התקלה להתיישבות. יש שגורסים שפשוט צריך לפרק את המנהל וזהו. לא ארחיק לכת לשם, אבל אין ספק שמישהו במנהל אזרחי צריך להתעורר ולהבין שההתנהלות הנוכחית עליה כתב המבקר לא תוכל להימשך.

כמובן שאם תוחל הריבונות ביו"ש הבעיה תיפתר מעצמה ויתייתר הצורך במנהל, אבל עד אז, צריך משרד הביטחון, שאליו המנהל האזרחי כפוף, לנער את הגוף הזה ניעור משמעותי ולהפוך אותו ליחידה הפועלת למען תושבי יהודה ושומרון ולא למי שתוקע מקלות בגלגלי ההתיישבות.

אלה התשובות שהיו למנהל האזרחי לענות על דו"ח המבקר. אתם מוזמנים לשפוט בעצמכם אם הן מספקות אם לאו.

תגובת היחידה לתיאום פעולות הממשלה: ''היחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים מברכת על הביקורת ותפעל למימוש מסקנותיה באופן מהיר. הדו"ח התקבל ביחידה לפני מספר חודשים והפערים שהועלו בו, טופלו באופן מידי או נמצאים בתהליך הטמעה.

''קציני המטה במנהל האזרחי פועלים מטעם יחידת המתפ"ש ליישום מדיניות הממשלה באזור יהודה ושומרון ולקדמה בתחומים אזרחיים בתיאום עם משרדי הממשלה, צה"ל ומערכת הביטחון. הקמ"טים אשר משמשים כנציגות מקצועית של משרדי הממשלה, פועלים במטרה לספק שירותים ציבוריים ולהפעיל אותם בהתחשב בצורך לקיים מנהל תקין וסדר ציבורי.

''ביחס לטענות העולות בדו"ח ולפיהן קיימת בעייתיות שמקורה בכפיפות הדואלית של הקמ"טים, נדגיש כי המנהל האזרחי מקבל את המלצת המבקר ופועל כבר בימים אלו בשיתוף משרדי הממשלה לטובת הסדרת והגדרת תוכן ההנחיה המקצועית לקמ"טים, לרבות היקף הפיקוח והבקרה המקצועית הנדרשים לגביהם. יחד עם זאת, יודגש כי אין משימה הנפגעת מיחסים כאלו או אחרים בין המנהל האזרחי למשרדי האם, כמו גם השירות לתושבי האזור.

''כמו כן, נבהיר כי תכניות העבודה של הקמ"טים מאושרות על ידי משרדי האם ועל ידי ראש המנהל האזרחי, ולצד תהליכי מעקב על ביצוע המשימות ומימוש היעדים, מתקיימים תהליכי בקרה עתיים לרבות מופעי סיכום חציון ושנה. בנוסף, נציין כי המנהל האזרחי קיבל לאחרונה את אישור נציבות שירותי המדינה להעסקת מיקור חוץ לטובת ביצוע ביקורת פנימית, ופרסום המכרז נמצא בשלבים מתקדמים.

''בנוגע לפערים שהועלו בדו"ח אשר מתייחסים לתחום ניהול משאבי האנוש, נציין כי בשנתיים האחרונות הולכת ונבנית יחידת הון אנושי ייחודית למנהל האזרחי אשר עם הקמתה יינתן מענה הולם לחלק נכבד מן ממצאי הדו"ח. נושא זה מובל על ידי נציבות שירות המדינה ונמצא כעת במשא ומתן בין המדינה לבין הסתדרות עובדי המדינה.

''בנוגע לטענות המתייחסות להעסקת עובדים פלסטינים ביחידה לרישום מקרקעין, נבהיר כי לעובדים מקומיים אין מעורבות בעסקאות בהן מעורבים ישראלים, וטיפולן של עסקאות מסוג זה, כמו גם הגישה אל תוכנן, מתבצעות על ידי העובדים הישראליים בלבד. לאור האמור, על אף מעצרו של העובד המקומי על ידי הרשות הפלסטינית - לא קיים חשש מזליגת מידע הנוגע למכירת קרקעות לישראלים. עם זאת, מעצרו נבדק לעומק על ידי גורמים במנהל האזרחי למול גורמי הביטחון הרלוונטיים ברשות הפלסטינית, זאת על מנת להבטיח כי לא זלג כל מידע ממודר.

''כמו כן, באשר לטענות של גורם הפעיל בתיווך קרקעות באיו"ש, נבהיר כי עד לכתיבת שורות אלו לא התקבלו ראיות התומכות בטענות כי הועבר מידע ממודר על ידי עובד מקומי במשרד קמ"ט מקרקעין לגורמים כאלה או אחרים ברשות הפלסטינית.

''בנוגע למימוש מודל התעסוקה נדגיש כי המנהל האזרחי פועל למימוש המודל, כפי שאושר על ידי הממשלה, מתוך הבנה ברורה כי מדובר במהלך גדול בעל השפעה חיובית רחבה על תחום תעסוקת הפלסטינים בישראל. מהלך זה צפוי למנוע את פעולות הסחר בהיתרים, וכן לבטל את התלות של העובד הפלסטיני במעסיק, זאת על ידי הנפקת ההיתר על בסיס מכסות סקטור ולא על בסיס מכסות אישיות של מעסיקים – כפי שמתנהל כיום. מימוש מודל שכזה - המהווה שינוי מהפכני בתהליך הנפקת היתרי התעסוקה בישראל - הינו תהליך מורכב שדורש זמן לא מבוטל להיערכות וביצוע, התלוי בין היתר בתיאום אל מול משרדי ממשלה נוספים מלבד המנהל האזרחי. נדגיש כי המנהל האזרחי פועל ללא לאות למימוש המודל במהרה, כפי שכבר החל בפועל בבחינת המודל באזור התעשייה עטרות, לצד עבודה מתקדמת בבניית מערכת ממוחשבת ייעודית למימוש המודל.

''בדו"ח הביקורת צוין כי קמ"ט תעסוקה אינו מממש את חובתו לאכוף את השימוש ברישיונות עבודה של עובדים פלסטינים ביישובים ישראלים בתחומי איו"ש. יש לציין, כי ביחידת קמ"ט תעסוקה אין תקינה ליחידת פיקוח ואכיפה, אך עם היוודע על מעסיק אשר מפר את החוק – המעסיק מזומן לבירור אצל קמ"ט תעסוקה ובמידת הצורך נסגרים לו רישיונות העבודה.

''בנוגע להיעדר מחשוב למרשם המקרקעין באיו"ש, נדגיש כי המנהל האזרחי מקבל את המלצת המבקר ופועל על מנת להאיץ את מחשוב רישום המקרקעין באיו"ש באמצעות המערכות המתאימות לכך. כמו כן, נציין כי המנהל האזרחי נמצא בעיצומו של פרויקט סריקת תיקי המקרקעין, זאת על מנת לגבות את המידע ולמנוע אובדן שלו כתוצאה מנזקים בשל פגעי טבע או יד אנוש. עד כה הושקעו בפרויקט מאות אלפי שקלים ובמסגרתו גובו ונסרקו כל המסמכים הרלוונטיים, לרבות כל תיקי העסקאות במקרקעין וכן כל תיקי 'היתר עסקה' במלואם. השלמת הסריקה קשורה באופן ישיר להקצאת משאבים וכוח אדם מתאים, שכן בלעדיו לא ניתן עוד לפנות משאבים קיימים ביחידה.

''היחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים והמנהל האזרחי ימשיכו לבצע את משימתם במקצועיות ובשקיפות, תוך יישום בפועל של ההמלצות העולות בדו"ח מבקר המדינה, וכן יוסיפו לפעול לשיפור מרקם החיים של תושבי יהודה ושומרון באמצעות כלל המשאבים העומדים לרשותם".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו