אגודת ישראל בארה"ב: השתתפו במפקד

על רקע מפקד האוכלוסין בארה"ב המתקיים בימים אלה קוראת אגודת ישראל ליהודים החרדים ליטול בו חלק ולהשפיע.

מיכל לוי , י"ט באב תש"פ

וויליאמסבורג, ניו יורק
וויליאמסבורג, ניו יורק
צילום: iStock

על רקע מפקד האוכלוסין בארה"ב לשנת 2020 המתקיים בימים אלה קוראת אגודת ישראל לכל היהודים החרדים בארה"ב ליטול בו חלק ולהשפיע.

המפקד נערך על ידי הממשל בארה"ב מידי עשר שנים. "מילוי הטופס דורש השקעה של דקות ספורות בלבד, אך השפעתו עשויה להיות מורגשת במשך שנים", נמסר בהודעה שפרסמה הנהלת הארגון.

"השתתפות מלאה של חברי הקהילות ברחבי המדינה הינה בעלת חשיבות עליונה ויש בה תועלת רבה עבורנו. מילוי הטופס דורש השקעה של דקות ספורות בלבד, אך השפעתו עשויה להיות מורגשת במשך שנים".

לדברי הארגון, לתוצאות המפקד השלכות מרחיקות לכת על הקהילות החרדיות בארצות הברית. עסקני הארגון מונים רשימה חלקית בה ניכרת השפעת המפקד: "דרגות המימון של למעלה משלוש מאות תכניות מטעם הממשלה הפדראלית (כגון תכנית הביטוח הרפואי 'מדיקייר', ביטוח אבטלה ומגוון תכניות חינוך פדראליות המעניקות הטבות לבתי-ספר פרטיים, כולל ישיבות) נקבעות, לפחות באופן חלקי, על בסיס תוצאות המפקד".

"בנוסף לכך, רמת הייצוג של הקהילות החרדיות בקונגרס ובגופי חקיקה מקומיים וארציים, קשורה ישירות לגודל האוכלוסייה שלנו, על-פי נתונים שהתקבלו במהלך עריכת מפקד האוכלוסין. הדרך היחידה המאפשרת לנו להבטיח כי הנושאים החשובים לנו יקבלו יחס מועדף בממשלה היא דרך ייצוג נאות".

"אגודת ישראל באמריקה פונה לכל מי שדואג לטובת הציבור החרדי, לצמיחתו ולייצוגו, להשתתף במפקד האוכלוסין השנה המתקיים בימים אלה".