באדיבות ''כאן''

חסימת כבישים, עשיית צרכים בחצרות, מפגינים שלא תמיד עוטים מסיכה באופן תקין ואוכלוסייה מבוגרת שאינה יכולה לצאת מהבית, להגיע לטיפול או לקבל תרופות מבני המשפחה - כך נראות ההפגנות בבלפור מהצד של צורית מוריה, תושבת השכונה רחביה.