הרב פינטו: התרת נדרים נגד הקורונה

בעקבות התפשטות הקורונה יקיים הרב פינטו מעמד התרת נדרים במרוקו. "בשעה אחת נתיר את העבריינים ונקרב לבבות".

מיכל לוי , כ"ב באב תש"פ

הרב פינטו: התרת נדרים נגד הקורונה -ערוץ 7
הרב יאשיהו פינטו
צילום: דוברות
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה יקיים הרב יאשיהו פינטו, ראש אבות בתי הדין במרוקו, מעמד מיוחד של התרת נדרים ותפילה למען כלל עם ישראל.

המעמד יתקיים היום (ד') בסמוך לציונו של רבי עמרם בן דיוואן זצ"ל הטמון לא הרחק מווארזאזאת שבמרוקו בשעה 17:30.

באגרת שפרסם פינטו הוא הסביר את חשיבות התרת הנדרים והתפילה בקברי צדיקים והתייחס לימי התשובה הממשמשים ובאים.

"הימים האלו, ימים שהזמן של התשובה והכפרה התחיל בהם וכל רגע הוא בעל משמעות גדולה בשמים וכל מעשה שעושים, משנה את כל הכף ולכן אנחנו מחויבים להילחם, לאסוף זכויות ומעשים טובים וכוחות סגוליים להינצל".

על המגיפה שהתפשטה בעולם כתב הרב באגרת ששיגר לתלמידיו בארץ ובעולם: "בעוונות הרבים, בכל יום שומעים עוד יהודי חולה, עוד יהודי במצב קשה, עוד יהודי בדוחק קשה בפרנסה ואת המצב הזה חייבים לעצור. ואיך עוצרים, רק על ידי תפילה ותשובה וצדקה שמעבירים את רוע הגזרה".
"והנה יש עוד דרך שמובאת ברבנו הרמ"א, בימים הנוראים ילך האדם לבית החיים, שהנפטרים יעוררו רחמי שמים על החיים", הוסיף.
"בימים קשים אלו, שמלאכי חבלה מסתובבים בעולם ויש נספים בלא עת וטובים וכשרים בעמנו מאבדים את חייהם, את בריאותם ואת פרנסתם ואת כל מהות חייהם, מצווה וחובה לקיים את דברי רבנו הרמ"א ללכת ככלב בן יפונה, לקברות צדיקים, אשר עומדים בשמים כמגן על כלל עם ישראל, כרבנו עמרם בן דיוואן זצוק"ל שהיה מהשלוחים הקדושים שמסרו את נפשם על הישוב היהודי בחברון והגיעו למרוקו, לאסוף צדקות לעניי ארץ ישראל. ופה במרוקו מסרו את נפשם על קדושת שמו יתברך".
הרב פינטו ציין את מעמד התרת הנדרים וכתב: "נעלה ונעורר את הכח השוכן בקברי צדיקים, שיעורר רעש בשמים, לרחם על הכלל ועל הפרט. כי נפשנו נקעה מן הכאב והצער של הכלל והפרט, וביחד נתיר את הנדרים אשר מעיקים ועוצרים את הברכה והשלום והחסד והטוב לרדת לעולם, ונעורר את נשמתו של אותו צדיק שכוחו רם ונישא, שיעלה לפני כסא הכבוד ויתיר את כל הקשרים וכל המעצורים ויתרבה הברכה והשלום והחן והחסד בעולם".
"יחד כאיש אחד בלב אחד", כתב, "רבבות ומאות אלפים, בשעה אחת נתיר את העבריינים וכל השפע והטוב יושפע לעולם ונקבל את הימים הנוראים בצורה שיהיו ״הרב כבסני מעווני״ וניכנס לראש השנה, לראשית השנה ב-ה׳ הידיעה, בשלום, בבריאות, בפרנסה ובנחת".
"וכל בני הקהילה הקדושה התאספו מרחוק ומקרוב, ונצעק לבורא עולם ״למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם״, ״שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך״, בחידודי נפש, באימה וחרדה ובצפיה מרגעים קדושים המתרגשים לבוא, על ציון רבנו עמרם בן דיוואן זצ״ל".