עמיקם נורקין
עמיקם נורקין Photo by Tomer Neuberg/FLASH90

מפקד חיל האוויר, אלוף עמיקם נורקין, סיכם בחודש האחרון תוכנית התייעלות והערכות של חיל האוויר לשנים הקרובות. התוכנית היא חלק ממהלך מרכזי אשר יציב את חיל האוויר בראיית עשור קדימה.

התוכנית מכוונת לעבודה מבצעית חזקה וליעילות משאבית. על רקע התפשטות נגיף הקורונה, המשבר הכלכלי העולמי ותמונת המצב האסטרטגית במזרח התיכון, זוהתה ההזדמנות לשינוי מתוך ההבנה כי בתקופה הזו נדרשת התייעלות ומיצוי משאבים טוב יותר.

לאחר עבודת מטה שנערכה בחודשים האחרונים בחיל, הוחלט להקדים ולקדם תוכניות עתידיות שנבנו לשנים הבאות ולבצע אותן כבר בשנים הקרובות.

תוכנית ההערכות כוללת בתוכה את השינויים הבאים:

הקמת כנף כוחות אוויר מיוחדים: כנף כוחות אוויר מיוחדים הוקמה ב-20/7/12 לאור צורך מבצעי שנבע משינוי והרחבת האיומים בגזרות השונות. הכנף כוללת את היחידות המיוחדות של חה"א. הכנף הוקמה כחלק ממהלך כולל של התעצמות לצד התייעלות והעלאת האפקטיביות המבצעית של היחידות. הכנף תהווה מרכיב משלים וייחודי לפעילות חיל האוויר באמצעות מבצעים מיוחדים בעומק, בשגרה ובחירום לביצוע משימות זרוע האוויר.

בסיס רמת דוד: טייסת 117,"טייסת הסילון הראשונה" המפעילה מטוסי 16C-F תיסגר באוקטובר 2020. לצד סגירת הטייסת, מטוסי 16C-F, מטוסי "ברק" מבסיס חצור וכנף 4, יועברו לבסיס רמת דוד. זהו תהליך התייעלות משמעותי אשר מרכז את הטיפול האחזקתי והלוגיסטי במערך הברק לבסיס אחד מרכזי, אשר ממנו יפעל המערך.

בסיס חצור: בסיס חצור עתיד להפוך לבסיס כטמ"ם ואיסוף מודיעין, כחלק מצמיחתו והתעצמותו של מערך הכטמ"ם בחיל האוויר. בעשור האחרון המערך התפתח, נפתחו טייסות כטמ"ם חדשות והתבצע רכש פלטפורמות, וכיום המערך מהווה כ-%75 משעות הטיסה המבצעית של חיל האוויר.

תיעוד: תדלוק אווירי בלילה בגובה נמוך דובר צה"ל

בסיס פלמחים: טייסת 193, טייסת "מגני המערב", המפעילה את מסוקי הסיהוק השוכנת בבסיס רמת דוד, תוקם בבסיס פלמחים, תוך איחוד כלל מערכי האחזקה של מסוקי ה'בלק הוק' "ינשוף". האיחוד נוצר מתוך הרצון לרכז את השימוש המבצעי והטיפול האחזקתי במסוקי ה'סיהוק' בבסיס אחד ייעודי, אשר אנשיו יתמקצעו בתפעול ובתחזוקת המערך.

מערך ההגנה האווירית עבר לעבוד בתפיסה של הגנ"א ארצית, רציפה, בשגרה ובחירום, משולבת, אינטגרטיבית ומופעלת באופן מרכזי, אל מול איומים רב זירתיים ורב כיווניים. המערך נמצא בגרף צמיחה, מתוך ההבנה של חשיבותו המבצעית בהגנה על העורף בעת הסלמה. לצד צמיחת המערך וגדילתו, הוחלט על מספר תהליכים אשר יאפשרו התייעלות מירבית בארגון הכוח, ביניהם צמצום מערך הפטריוט "יהלום" לסוללות באתרים מרכזיים, סגירת מפקדת גדוד 137 של כיפת ברזל, והעברת כנף 168, כנף ההערכות, לבסיס חצור.

מערך הבקרה: בחודש יולי האחרון נפתח בית הספר לבקרה ולפיקוח טיסה בבסיס עובדה. בית הספר מאגד את הכשרות הבקרים ופקחי הטיסה בחיל האוויר, ההכשרות שעד כה הועברו בבסיסי החיל השונים וביב"אות השתנו, ומעתה, במטרה לצמצם את תהליכי ההכשרה ביחידות השונות, יגיעו הבקרים ופקחי הטיסה ליחידות לאחר הכשרה מעמיקה ויסודית.

בסיס הטכני: בח"א 21, בסיס הטכני של חיל האוויר בחיפה, יעבור דרומה כחלק משינוי ארגוני בעולם ההדרכה של חיל האוויר. יחידות הבסיס ישולבו בביסל"ח 314 (מחנה משאבים) מתוך הרצון לרכז את כשירות אנשי חיל האוויר לבסיס אחד בדרום הארץ.

מסלול הכשרת לוחמי צוות האוויר: במהלך השנים האחרונות נמצא בית הספר לטיסה בתהליך השתנות, התחדשות משמעותית וגיבוש חזון ארוך טווח לבית הספר לטיסה, לצורך קידומו לעבר הדור החמישי. מטרת תהליך ההכשרה בבית הספר היא לבנות כשירות ומוכנות ללחימה, ומתוך כך יש להתאים את הכשרת לוחמי צוות האוויר למערכה העכשווית. כחלק מתהליך ההשתנות, נקלטו בבית הספר לטיסה מאמנים מתקדמים, שיטות הדרכה חדשניות ומטוס ההדרכה הלביא.