LIVE: אזכרה לרב הנזיר והרב שאר ישוב הכהן

מוסדות אריאל ומכון "נזר דוד" שבירושלים עורכים אזכרה בשידור חי לרב הנזיר ובנו הרב שאר-ישוב כהן.

הרב אליהו קב, מכון "נזר דוד" , כ"ח באב תש"פ

LIVE: אזכרה לרב הנזיר והרב שאר ישוב הכהן-ערוץ 7
הרב הנזיר
מכון נזר דוד

במלאת ארבעים ושמונה שנה לפטירתו של הרב הנזיר ובמלאת ארבע שנים לפטירת בנו הרב שאר-ישוב כהן, עורכים מוסדות אריאל ומכון "נזר דוד" שבירושלים, אזכרה בשידור ישיר בערוץ 7 ובאתר ישיבה שבה ישודרו שיעורים ופרקי זיכרון סביב דמותם ותורתם של הרבנים.

מכון "נזר דוד" המהווה חלק ממוסדות אריאל שבירושלים, עוסק בחקר תורתם והגותם של הרב הנזיר, ובנו הרב שאר-ישוב כהן.

לכניסה לשידור הישיר כאן

תוכנית ערב האזכרה:

בשעה 16:45 דברי פתיחה וברכה מפי עו"ד אברהם (רמי) גורן, נכדו של הרב הנזיר, ובנם של הרב הראשי לישראל, הרב שלמה גורן, והרבנית צפיה גורן, בתו של הרב הנזיר. אחריו ישא דברים הרב יונתן קראוס, יו"ר מוסדות אריאל, נין לרב הנזיר ונכד לרב שאר-ישוב.

בשעה 17:15 יוקרן שיעור של הרב הרב שאר-ישוב כהן זצ"ל על קדושת הנזירות, בהתייחסות מיוחדת לדמותו של אביו, הרב הנזיר, ועיון בסוגי הנזירות השונים, גדריהם ומגמתם.

בשעה 17:40 הרב הראשל"צ, הרב שלמה משה עמאר , רבה של ירושלים, ישא דברי זיכרון והערכה לדמותו של הרב שאר-ישוב כהן, שאיתו היה בקשרים קרובים בעבודת הרבנות.

משעה 18:00 יועברו שני שיעורים במשנת הנזיר. את השיעור הראשון יפתח תלמידו הקרוב של הרב הנזיר, הגאון הרב יעקב אריאל, שיעביר שיעור בנושא 'סוד השמיעה של קול שופר'. ואת השיעור השני יעביר הרב אורי שרקי בנושא 'בין נבואה לפילוסופיה'.

בשעה 19:00 יוקרנו פרקי זכרונות מרתקים ובלעדיים מפיהם של הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל, תלמידו של הרב הנזיר וראש ישיבת הכותל, ד"ר גבריאל כהן, בנו של ד"ר מרדכי מרקוס כהן זצ"ל, והרב אברהם גורביץ, בנו של הרב משה גורביץ עורך אורות האמונה. זכרונות מופלאים המתארים סיפורים ומפגשים מיוחדים עם דמותו של הרב הנזיר.

משעה 20:00 רבני מכון "נזר דוד" יעבירו שלושה שיעורים קצרים בתורת הרב הנזיר:

הרב ד"ר צמח הלפרין יעביר שיעור בנושא 'כינוס התנועות בתנועת תחיית הקודש', שיעור העוסק בשאלה האם הרב הנזיר, בעל השאיפות הרוחניות והשיטה העיונית המעמיקה, השאיר לתלמידיו 'צוואה' המדריכה לעבודת ה'? השיעור מתמקד בהדרכת הרב הנזיר לתלמידיו ומקשרה לדורנו, דור התקומה, מתוך שיטתו העיונית המיוחדת של הרב הנזיר.

הרב יאיר פרנק יעביר שיעור בנושא 'השאיפה לקדושה וחופש הדעות', בו יעסוק בשייכות הגדולה והחידוש של תורת הרב הנזיר דווקא לדורנו, דור המבקש חופש ורוחב דעת מתוך קדושה. שיטתו העקרונית של הרב הנזיר בלימוד כתבי מרן הרב קוק זצ"ל, על ידי הבנת מקורות חז"ל וגדולי המחשבה, עם השוואתם לחכמי אומות העולם, ובייחוד ביאור השורשים הקבליים בכתבי מרן הרב קוק זצ"ל, מאירים לדור הגאולה באור חופשי ומאשיר.

הרב מאיר שמחה מונדשיין יעביר שיעור בנושא 'המה והאיך – כיצד ניגשים ללמוד תורה' בו יעמוד על דרך הוראתו בלימוד התורה של הרב הנזיר לחידוש ולהבנה פנימית בנגלה ובנסתר, אליה מגיעים ע"י חוויה מרוממת של לימוד. לא רק מה וכמה לומדים, אלא איך לומדים. בלימוד מתוך קדושה ורוממות מקשיבים לרוח הפנימית שעומדת מאחרי התוכן הכתוב, ובכך מתגלה התורה ומתגדלת.

בשעה 20:45 יעביר הרב ידידיה הכהן, חבר מכון "נזר דוד", שיעור בנושא שיטתו של הרב שאר-ישוב כהן זצ"ל בנושא הר הבית. הנושא המיוחד מועבר לקראת הופעת ספר חדש על משנתו ההלכתית של הרב שאר-ישוב כהן זצ"ל שיצא לאור בקרוב בידי מכון "נזר דוד" בנושא הר הבית שבו יפורסמו לראשונה מאמרים וכתבי יד של מו"ר הרב שאר ישוב כהן זצ"ל. ספר חשוב העוסק באחת הסוגיות המורכבות שמעסיקות כיום את העולם התורני.

דעתו האיתנה של הרב שאר ישוב-כהן ומאבקיו לשמירת הריבונות הישראלית על ההר, ולהקמת בית כנסת עליו יחד עם הצורך והרצון שהרבנות הראשית לישראל תוביל את המהלך, מעוגנת בצורה הלכתית ומחשבתית שתראה אור לראשונה בקרוב.

מכון "נזר דוד" המהווה חלק ממוסדות אריאל שבירושלים, עוסק בחקר תורתם והגותם של הרב הנזיר, ובנו הרב שאר-ישוב כהן. במכון עמלים להוציא לאור לציבור הרחב מאמרים וספרים מכתב ידם של הרבנים. מן הספרים שראו אור ממשנת הרב הנזיר נמנים: פירוש דרך אמונה לספר אמונות ודעות, פירוש פתחי הפרדס לספר קל"ח פתחי חכמה, פירוש לספר הכוזרי, זכו שכינה בניהם – מכתבי הרב הנזיר על זוגיות ומעמד האישה, ויומן הנזיר – פרקי יומן אישיים של הרב הנזיר, שיצא לאור לפני כשנה.

המכון שוקד בימים אלו על הוצאה מחודשת, מתוקנת ומהודרת של יצירתו המונומנטלית של הרב הנזיר, ספר קול הנבואה, עם הוספה מיוחדת שרואה אור לראשונה, מכתבי הרב הנזיר בענייני החסידות.

הפרויקט המרכזי בו עוסק המכון בשנים האחרונות הוא סדרת הספרים – חוג הראי"ה – שיעורי הרב הנזיר בספר אורות הקודש, ובימים אלו מסיימים את עריכת הכרך השלישי על סדרים ה'-ו' מחכמת הקודש. מתוך רשימות השיעורים שהיה מכין לעצמו הרב הנזיר בכתב ידו, מתגלים המקורות הנרחבים, ההשוואות וההערות, העמקות בדברי מרן הרב קוק זצ"ל, שהיה מגיש הרב הנזיר למשתתפי השיעור. סדרת חוג הראי"ה מביאה בפני הקורא את השיעורים מתוך כתב היד, ומאפשרת גם ללומדים בימינו לגלות עולמות שלמים של העמקה והרחבה בתורת מרן הרב קוק זצ"ל מפי תלמידו הקרוב. בספר חוג הראי"ה מובאים פרקי אורות הקודש מנוקדים, עם שינויי גרסאות והערות הרב הנזיר זצ"ל והרב צבי יהודה קוק זצ"ל.

מספרי הרב שאר-ישוב כהן שראו אור על ידי המכון נמצאים אהבת ש"י – פירוש לשיר השירים, אור ישראל וקודשו – מאמרים על דמותו ומשנתו של מרן הרב קוק, ובקרוב יצא לאור ספר חדש על עמדתו ההלכתית וההגותית של הרב שאר-ישוב כהן בנושא הר הבית.

כמו כן מתקיים במכון "נזר דוד" בית מדרש בתורת הרב הנזיר, בו מידי שבוע מועברים שיעורים מכתבי הרב הנזיר (בזמן קיץ הועברו שיעורים מפי הרב ד"ר צמח הלפרין במאמר 'השם העליון הנשמע' מתוך ספר קול הנבואה).

להצטרפות לעדכוני בית המדרש ניתן לפנות בהודעה לרב יונתן קראוס 052-728-2853.