מתוך ראיון של איש התקשורת שי גולדן לארז תדמור ברדיו גלי ישראל