נחל הזאכי. ארכיון
נחל הזאכי. ארכיוןצילום: צילום- שי מזרחי רשות הכינרת

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מודיעים לציבור המטיילים ולמועצות האזוריות והמקומיות, כי בדגימות המים במספר נחלים בצפון נמצאו ממצאים המצביעים על רמות זיהום חריגות, שעלולות להוות סיכון למתרחצים.

במשרדים מציינים כי הכניסה לארבעה נחלים, בקטעים המצוינים, עלולה להיות מסוכנת באופן זמני:

ירדן - מגשר החמישה עד מיצד עטרת. זאכי, נחל משושים - בריכת המשושים, נחל אל על. ג'ילבון- מפל דבורה. נחל צלמון- בריכת חרוב ותחנת הקמח.

"משרדי הבריאות והגנת הסביבה ממשיכים בדיגום ובמעקב, ויעדכנו בהמשך ככל שיידרש", נאמר בהודעה.