הגרז"ן איש אשכולות

הגרז"ן היה מגדולי הדיינים. סלל דרך חדשה ביכולת שלו להגדיר את המושגים שהם אבני היסוד של חושן משפט.

הרב אריאל בראלי , א' באלול תש"פ

הרב אריאל בראלי
הרב אריאל בראלי
צילום: אריה מינקוב

הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל היה איש אשכולות, גדול בתורה ובמידות. הגמרא (סוטה מז,ב) מבארת -איש אשכולות - איש שהכל בו. כתב בעל הלכות גדולות "שלא נמצא בו שום עוון ותורתו נתונה לו ממשה רבנו ללא דופי".

אכן הדברים ראויים לגרז"ן אשר היה בקי עצום בכל חלקי התורה לאורכה ולרוחבה מהגמרא עד שולחן ערוך ונושאי כליו דרך גדולי האחרונים – חידושי רבי עקיבא איגר, נתיבות המשפט וקצות החושן אשר היו נר לרגליו.

הגרז"ן התברך ביכולת הסברה מדהימה של פירוק עניינים מורכבים לחלקים ואז בהסברה בהירה הוא בנה את המגדל הגבוה באמצעות שאולות ותשובות וחילוקים עדינים עם דוגמאות מכל מרחבי התורה. אלפי שיעורי התורה (וזו לא הפרזה) שהוא נתן בישיבות חינכו והמריצו את תלמידיו לבהירות, לניתוח נכון וחזרות באופן מיוחד על פי הדרכתו.

לפני שלושים שנה שמעתי ממנו שיעורים מדי שבוע בישיבת קדומים והם זכורים לי היטב בזכות הבהירות והמבנה של השיעור ואף זכורה לטוב הסבלנות שלו לשאלות של לתלמידים צעירים וההתייחסות בכובד ראש לכל מקור שהביאו. כשיצא לי לשמוע את שיעוריו בתקופה מאוחרת יותר הדברים נאמרו באתו אופן, בשלווה ובשמחה.

הגרז"ן היה מגדולי הדיינים, ניתן לומר כי עיקר התמחותו היא בסוגיות הסבוכות של חושן משפט. הוא סלל דרך חדשה ביכולת שלו להגדיר את המושגים שהם אבני היסוד של חושן משפט. רבים מהדיינים בבתי הדין לממונות מיישמים את תורתו, וברצוני להביא דוגמא לחידוש שלו שמשפיע רבות על פסקי הדין.

אנחנו מרגישים אי נוחות מוסרית ביישום ההלכה - גרמא בנזיקין אסור אך פטור. קשה לפטור מזיק שבכוונה פגע בממון חברו וגרם לו הפסדים גדולים רק משום שפעל בדרך עקיפה ומתוחכמת כגון פגיעה במחשב על ידי וירוס, וידי בית הדין כבולות כאשר ההלכה פוטרת.

אולם לדעת הגרז"ן במקרה זה יש דרך לחייבו מכוח שטר הבוררות. שם נכתב שבעלי הדין מסמיכים את הדיינים לדון 'הן לדין והן לפשרה'. היות ודין גרמא בנזיקין הוא לפטור בדיני אדם וחייב לצאת ידי שמיים, על כן בית הדין יכול לתת ביטוי ממשי לחיוב לצאת ידי שמיים ולחייב ממון מכוח שטר הבוררות. אופן הזה מרחיב את היכולת של הדיינים לתת מענה לאתגרים המודרניים ובכך לקדם את השבת המשפט לישראל, יהי זכרו ברוך.