ה'חוצניקים' של ישיבת נתיב אריה בבידוד ישיבת נתיב אריה

התלמידים של ישיבת 'נתיב אריה' בבידוד
התלמידים של ישיבת 'נתיב אריה' בבידוד ישיבת נתיב אריה