הר המנוחות
הר המנוחותפלאש 90

חילול כבוד המת בהר המנוחות: במשך שעות סמוך לכניסת השבת האחרונה עמלו מתנדבי זק"א כדי לאסוף ממצאים הלקוחים מנפטרים שהתגוללו בכביש הגישה למתחם 'הקבורה בקומות'.

המתנדבים הוזעקו להר המנוחות לאחר שהתברר כי כמויות של הפרשות ונוזלים הטעונים קבורה נשפכו מהקומה השלישית במתחם 'הקבורה בקומות' והציפו את כביש הגישה.

המתנדבים הגיעו מצוידים בכלי עבודה ובסיוע רכב נקיון של עיריית ירושלים עמלו במשך שעות ואספו את הנוזלים הרבים שהציפו את הכביש.

העבודה נעשתה על פי הנחיית הרב יעקב רוז'ה יו"ר ועד רבני זק"א. בהנחיית הרב, פיזרו מתנדבי זק"א חול מעורב בחומר ספיגה וכך אספו את הממצאים החייבים בקבורה.

במקביל פנה יו"ר זק"א יהודה משי זהב לשר הדתות ולעיריית ירושלים ולכל הגורמים הרלוונטים בכדי לעצור את הביזיון הנורא בכבוד המת ובסכנה התברואתית שבדבר.

הצוות המורחב של מתנדבי זק״א בפיקודו של קמב״ץ זק״א ירושלים מאיר אקער, ויו״ר זק"א יהודה משי זהב הגיע לבית הקברות הר המנוחות בירושלים בכדי לאסוף את הממצאים הרבים ולהביאם לקבורה.

״יש כאן ביזוי נוראי בכבוד המת, מהמתחם של ה'קבורה בקומות'", אומר יהודה משי זהב יו״ר זק״א. "יוצאים כבר כמה ימים הפרשות ונוזלים ודם שחייבים בקבורה, כל הכביש היה מוצף בחומרים האלו, ריח איום ונורא ומראה מזעזע. מעבר לפגיעה בכבוד המת, מדובר כאן בסכנה תברואתית. הצוות הנפלא של מתנדבי זק"א עמלו בשמש הקופחת במשך שעות בכדי לספוג ולאסוף את הנוזלים ואת הממצאים ולהביאם לקבורה".