מחקר:
רוב תלמידי החמ"ד הולכים לישיבות ומכינות

כ-53% מבין בוגרי החינוך הממלכתי דתי ממשיכים ללמוד בישיבות ובמכינות קד"צ. כ-15% מבין בוגרות החמ"ד ממשיכות ללמוד במדרשות.

יהונתן גוטליב - ערוץ 7 , ג' באלול תש"פ

רוב תלמידי החמ"ד הולכים לישיבות ומכינות-ערוץ 7
ישיבת מצפה רמון. ארכיון
צילום: איגוד ישיבות ההסדר

מניתוח הנתונים של הלמ"ס ומשרד החינוך עולה כי רוב תלמידי החמ"ד הבנים בוחרים לדחות את השירות הצבאי וללמוד בישיבה גבוהה, ישיבת הסדר או מכינה קדם צבאית.

בקרב בוגרות החמ"ד ישנה עלייה משמעותית בשנים האחרונות בקרב הבנות הבוחרות ללמוד במדרשה.

על פי מחקר שערך אריאל פינקלשטיין עבור תנועת 'נאמני תורה ועבודה' ומתפרסם כאן לראשונה, עולה כי ישנה ירידה בקרב תלמידי החמ"ד הממשיכים לישיבות הסדר וגבוהות ועלייה בקרב בוגרי החמ"ד הבוחרים ללמוד במכינות קד"צ.

פינקלשטיין הראה במחקרו כי על אף הירידה המדוברת, מספר התלמידים הכולל בישיבות לא ירד בשנים האחרונות, זאת משום שככל הנראה חלה עלייה במספר השנים שבוגרי החמ"ד נשארים ללמוד בישיבות.

לקריאת המחקר המלא לחצו כאן

מבין כלל הגברים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי, בשנת תשע"ח כ-29% המשיכו ללמוד מיד לאחר סיום התיכון בישיבות הסדר, כ-9% בישיבות גבוהות וכ-15% במכינות. כ-15% בוגרות החמ"ד המשיכו ללימודים במדרשות (אך לאו דווקא מיד בסיום כיתה י"ב).

במספרים מדובר על כ-2,100 בוגרי החמ"ד שהמשיכו בסיום כיתה י"ב בשנת תשע"ח לישיבות הסדר, קרוב ל-700 בוגרים שהמשיכו ללימודים בישיבות גבוהות וכ-1,100 בוגרי חמ"ד שהמשיכו ללימודים במכינות קד"צ. כ-1,370 בוגרות החמ"ד החלו באותה שנה ללמוד במדרשה.

יש לציין כי הנתונים מתייחסים לתלמידים ישראלים בלבד וכן, כאמור, לבוגרי חמ"ד בלבד. הנתונים במחקר הינם עד לשנת תשע"ח שכן טרם נאספו נתונים מדויקים על בוגרי החמ"ד בשנתיים האחרונות.

בשנת תשע"ח למדו בזמן נתון כ-22,900 בוגרי ובוגרות חמ"ד בישיבות הגבוהות, ההסדר, המדרשות והכוללים השונים. מתוכם כ-7,500 תלמידים (רווקים) בישיבות הסדר, כ-4,150 תלמידים (רווקים) בישיבות גבוהות, כ-1,790 תלמידות במדרשות, כ-850 תלמידות במדרשות עם מסלול צבאי מובנה (הסדר נשים), כ-1,600 תלמידים במכינות וכ-7,020 בוגרי חמ"ד נשואים בישיבות ובכוללים השונים.

"המחקר הנו ראשוני מסוגו בכך שהוא בוחן את הלימודים בישיבות, מכינות ומדרשות לאורך תקופה של עשרים שנה ומתמקד בבוגרי החינוך הממלכתי-דתי", אמר פינקלשטיין לערוץ 7. "לגבי הנשים המחקר מצביע על ההתפתחות המשמעותית של מוסד המדרשה התורנית ובעשור האחרון על ההתפתחות של מסלול המדרשה המשלב שירות צבאי".

"באשר לגברים", הוסיף, "המחקר מלמד כי התפתחות המכינות הקדם צבאיות הובילה לירידה בכמות התלמידים הממשיכים ללימודים בישיבות גבוהות ובישיבות הסדר, אך בעשור האחרון ניתן לראות גידול בכמות בוגרי החינוך הממלכתי-דתי הממשיכים ללימודים בישיבות הסדר לצד יציבות יחסית במספר הממשיכים ללמוד בישיבות גבוהות ובמספר הממשיכים ללמוד במכינות".

באשר למגמה לאורך השנים, נכתב במחקר כי "שיעור הגברים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי הממשיכים ללימודים בישיבות הסדר הגיע לשיא בקרב בוגרי שנתון 1997 אז הוא עמד על 33.9%, ולאחר מכן הוא ירד ועמד בקרב בוגרי שנתון 2001 על 25.7%. בשנים שלאחר מכן נרשמה עלייה הדרגתית ובעשור האחרון שיעור בוגרי החינוך הממלכתי-דתי הממשיך ללימודים בישיבות הסדר עומד על כ-30% באופן יציב למדי".

"באשר לישיבות הגבוהות", נכתב במחקר, "שיעור בוגרי החינוך הממלכתי-דתי הלומד בהן (לא בהכרח בשנה שלאחר סיום התיכון) עמד בקרב בוגרי שנתון 1996 על 26.4% ולאחר מכן הוא ירד בהדרגה עד לכדי 19.1% בקרב בוגרי שנתון 2012. עם זאת, כאשר בוחנים את שיעור בוגרי החינוך הממלכתי-דתי בשנת הלימודים הראשונה בישיבה גבוהה הרי שמדובר בשיעור נמוך בהרבה של כ-9%. על כל פנים, שיעור התלמידים הממשיכים ללימודים בישיבה גבוהה או ישיבת הסדר מצוי במגמת ירידה קלה ובשני העשורים האחרונים הוא נע בין 40% ל-45%".

"שיעור בוגרי החינוך הממלכתי-דתי הממשיכים ללימודים במכינות התורניות עומד בקירוב על כ-15% בעשור האחרון", נכתב. "שיעור הממשיכים לשנה ב במכינות התורניות עומד בממוצע על כ-45% מכלל התלמידים בשנה א במכינות אלו".

במחקרו חילק פינקלשטיין בין מדרשות לבנות המשלבות מסלול צבאי לבין מדרשות שאינן משלבות כחלק ממסלול הלימודים שירות צבאי.

"מסלול המדרשות לנשים מצוי גם הוא בתופעת גידול משמעותית בשנים האחרונות", נכתב. "מבין בוגרות החינוך הממלכתי-דתי בשנתון 1996 למדו 209 נשים במדרשה לעומת 934 מבוגרות שנתון 2015. באחוזים מדובר בעלייה מ-3.4% מבוגרות החינוך הממלכתי-דתי ל-12.2%".

בנוסף, "מסלול הסדר נשים שבו ישנו שירות צבאי מובנה במסגרת קבוצה של תלמידות מדרשה הוקם בתחילת שנות ה-2000 ומספר המשתתפות בו עלה בהדרגה עד ל-99 מבין בוגרות שנתון 2004 בחינוך הממלכתי-דתי (1.3% מהבוגרות). לאחר מכן הייתה ירידה הדרגתית עד ל-71 מהבוגרות בשנתון 2007 (1%), אך מאז ישנה עלייה הדרגתית, כך שמבין בוגרות החינוך הממלכתי-דתי בשנתון 2016 השתלבו 266 בוגרות (3.2%) במסלול זה".