ח"כ איתן גינזבורג כחול לבן
ח"כ איתן גינזבורג כחול לבן צילום: חזקי ברוך

ועדת הכנסת בראשות ח"כ איתן גינזבורג אישרה את בקשת יו"ר הכנסת להדממת פעילות הכנסת בשבוע הבא.

יו"ר הכנסת ח"כ יריב לוין ביקש מוועדת הכנסת לאשר ביטול דיוני מליאת הכנסת בימים ב', ג', וד' בשבוע הבא, בין התאריכים 31 לאוגוסט עד 2 לספטמבר.

יו"ר הכנסת כתב לוועדה כי לאורך כל שנות עבודת הכנסת, היה נהוג לצאת לפגרה מט' באב ועד לאחר החגים. נוהג זה נקבע בהסכם קיבוצי עם ועד עובדי הכנסת, לפיו הכנסת יוצאת להדממה וחופשה מרוכזת בת שבועיים ימים במחצית השנייה של חודש אוגוסט.

לדבריו, "נוכח המצב המיוחד, מצאתי לנכון שלא לפנות לוועדת הכנסת ולבקש לאשר את פגרת הכנסת, תוך תיאום עם ועד עובדי הכנסת אשר אני מבקש להביע את הערכתי להבנה שגילו חבריו למצב המיוחד. אולם מאחר ויש הכרח לבצע עבודות תחזוקה המחייבות הדממה של הבניין, החלטתי לקבוע זמן מינימאלי, הדממה שתחול מיום חמישי ז' באלול תש"פ 27.8.20 עד ליום חמישי י"ד אלול תש"פ 3.9.20. בימים אלו משכן הכנסת יהיה סגור ולא יתקיימו ישיבות. ופגרת הכנסת תצומצם לתקופת החגים. המועד המדויק יקבעו בהתייעצות עם נשיאות הכנסת ואישור ועדת הכנסת".

יו"ר הוועדה ח"כ איתן גינזבורג הביע את הערכתו לעובדי הכנסת. "צריך להודות לעובדי הכנסת אשר ניאותו לשאת בנטל ולצאת לחופשה קצרה", אמר גינזבורג. כאמור, הוועדה אישרה את הדממת הכנסת למשך שבוע ימים, במהלך שבוע הבא.

בנוסף, הוועדה קבעה סדרי דיון מיוחדים לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת בהצעת חוק-יסוד: הכנסת (דחיית המועד האחרון לאישור תקציב 2020).

יו"ר הוועדה ח"כ איתן גינזבורג אמר בדיון כי להצעת החוק הוגשו 66 הסתייגויות חלקם אישיות וחלקם קבוצתיות. דבר שיכול להביא לכך שהדיון ימשך עד יום רביעי, ובשל העובדה שאם הצעת החוק לא תאושר עד הלילה בחצות, הכנסת תתפזר ונצא לבחירות. נראה לי שיש קונצנזוס רחב שזה לא המועד הנכון לצאת היום לבחירות.

יו"ר הוועדה הציע סדרי דיון מיוחדים כדלקמן: אחרי הדיון באי אמון, יוקדשו שעתיים לדיון ולאחריהם ייערכו ההצבעות. הסיעות שהגישו את ההסתייגויות, יחלקו את הזמן ביניהם. יתקיימו עד שלוש הצבעות שמיות שיתבקשו מנציגי האופוזיציה ועד שלוש הצבעות שמיות שיתבקשו ע"י נציגי הקואליציה.

ח"כ מאיר כהן ביקש שלוש שעות דיון, על מנת לאפשר לכל חה"כ לדבר. ח"כ חמד עמאר ביקש ארבע שעות. ח"כ אוסמה סעדה הסכים להעניק פטור מחובת הנחה אולם התנגד לסדרי הדיון המיוחדים. ח"כ בועז טופורובסקי התנגד לשתי ההצעות בטענה כי הוועדה משתמשת בסמכותה זו, בכנסת הנוכחית, יותר מכל שנות פעילות הכנסת מאז ומעולם.

ח"כ מיקי זוהר הציע לנציגי האופוזיציה למשוך את הצעת אי האמון בממשלה ובתמורה להאריך את זמן הדיון.

במהלך הדיון, הושגה פשרה לפיה הדיון בהסתייגויות יסתיים עד השעה 21:00. בתום הדיון ייערכו הצבעות על 40 הסתייגויות בלבד.