שירות התעסוקה
שירות התעסוקהצילום: שירות התעסוקה

שיעור מחוסרי העבודה בחודש יולי עמד על 12.3%, עלייה של 0.4% ביחס לחודש הקודם - כך עולה מנתוני סקר כוח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס).

מדובר ב-513 אלף איש, שלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה בחודשים מרץ-יולי 2020, מועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה או בלתי מועסקים מסיבות אחרות.

על פי הלמ"ס, האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע, מכלל המועסקים ביולי, היה בענפים הבאים: חינוך (42.9%), אמנות, בידור ופנאי (41.5%), שירותי אירוח ואוכל (31.7%), שירותי ניהול ותמיכה (26.7%), שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות (26.2%), שירותים אחרים (25.9%).

מביניהם, האחוז הגבוה של נעדרים מעבודה בגלל סיבות הקשורות לנגיף הקורונה היה בענפי האמנות, הבידור והפנאי (33.7%), שירותי אירוח ואוכל (23.6%), שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות (18.6%), שירותי ניהול ותמיכה (16.8%), שירותים אחרים (15.9%) וחינוך (8.2%).