'אלול' של הבעל שם טוב

השלב הראשון בתחילת עבודת ה' היא קודם כל לומר 'לא' לכל דבר שהפך רצון הבורא. וכשאדם זוכה ל'סור מרע', אז הוא יכול להתקדם לעשה טוב

הרב יוסי יזדי , ז' באלול תש"פ

כתוב בתהלים (לד, טו) "סור מרע ועשה טוב". הכוונה הפשוטה הנלמדת מהפסוק היא, 'סור מרע' - קודם כל תנקה את עצמך מהדברים השליליים ומהמידות הלא טובות מצד היצר הרע, ואז תוכל להיות כשר וראוי להיות 'עשה טוב' - להתקרב אל הקב"ה.

לעומת זאת, מחדש לנו אור שבעת הימים, הבעל שם הקדוש זיע"א, שאם נמתין לעת שיהודי יהיה נקי מכל הרע והזוהמה, הוא יכול לאבד להפסיד הרבה מהחיים שלו. לכן צריך לפרש את הפסוק הנ"ל באופן שונה על דרך עבודת ה':

'סור מרע' - עזוב את הרע ואל תתעסק איתו, אלא תחילה עליך להיות 'עשה טוב'- תגביר את הטוב, תפתח את הדברים הטובים, תתחזק יותר במצוות ובמעשים טובים שאתה כן יכול לעשות, וממילא הרע יעלם מעצמו. 

בעל ספר 'הלקח והלבוב' (אלול) מביא בשם הרב הקודש רבי אהרון מזיטאמיר זיע"א שכתב בספרו 'תולדות אהרון' ש'אלול' אותיות 'לא' 'לו'. 

רוצה לומר, השלב הראשוני בתחילת עבודת ה' היא קודם כל 'לא' - לומר 'לא' ליצר הרע, לתאוות, ולומר 'לא' לכל דבר שהפך רצונו של הבורא. וכשאדם זוכה להיות 'סור מרע', אז הוא יכול להתקדם לשלב השני שהוא 'עשה טוב', להיות 'לו' - להיות שייך ומקושר לה' יתברך. 

יש מנהג טוב ויפה לקרוא במשך כל חודש אלול עד סוף שמחת תורה (מובא בסידור ר' שבתאי מרשקוב - תלמיד הבעל שם טוב הקדוש) את מזמור כז' בתהלים 'לדוד ה' אורי וישעי'. שדרשו על כך חז"ל (מדרש תהלים שוחר טוב) 'אורי בראש השנה, וישעי ביום הכיפורים".

וכשנתבונן במזמור זה, נראה שדוד המלך כותב בו (פסוק יג) "לולא האמנתי לראות בטוב ה'". 'לולא' - 'לו' 'לא', שהוא סדר הפוך מ'אלול'.

וכך מסביר ה'תולדות אהרון', שבאמת דרגת הצדיקים היא סדר העבודה של 'אלול'. אבל דוד המלך המלך מחמת ענוותנותו החזיק את עצמו במידת הבינוניים, ועוד, שהוא גם מורה דרך תשובה לרבים, ולכן החזיק את עצמו בסדר עבודת 'לולא'. בחזרה בתשובה עליך להיות בתחילת הדרך בבחינת 'לו' - עשה טוב בכל מה שתוכל להיות קשור ודבוק בה' יתברך, להיות שייך 'לו' לאבא בשמים. ואז ממילא אתה תזכה גם לבחינת 'לא' - סור מרע ולהגיד לא ליצר הרע, כי הרע יעלם מעצמו.

על פי דרכו של הבעל שם טוב, זו דרך התשובה המתאימה לדורנו, מפני שאין לנו את הכוח כל הזמן להתנגח, להתעסק עם הרע, זה לא טוב ולא בריא לנפש הסיבוך הזה, כי הוא רק יפיל ויוריד אותך למטה יותר ויותר. 

מלמד הבעל שם טוב את היהודי: שים בצד את הרע, תמתין עם ההתעסקות בו. רק תעשה קודם את כל שבכוחך לפתח, לשכלל, להעצים את הטוב, להעמיק ולהיות מקושר למקור הטוב, וכך תזכה להיות נקי מכל התכונות והמידות השליליות ולהיות בעל תשובה גמור, כי מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך.

הכותב מטפל ומאמן אישי