אוהבי ר' נחמן, עם ישראל צריך אתכם

חברי חסידי ר' נחמן, הקורונה היא רק תירוץ, ארץ ישראל רוצה שתשטתחו גם עליה באהבה כזו. עם ישראל צריך שתדביקו אותו בדביקות שלכם

הרב ספי גלדצהלר , י' באלול תש"פ

איש אחד נסע לראש השנה אל ר' נחמן נסע יום ולילה תמימים בכדי למהר נסיעתו. ובא לאור הבוקר, של ערב ראש השנה עד סמוך לעיר.

אז אמר בנפשו: הנה אני סמוך לעיר, והסוס נתייגע מאד , אעמוד כאן להתפלל ובתוך כך ירעה הסוס.

אחר התפילה גברה עליו השינה. אמר בליבו: מה בכך אם אישן כאן עוד שתי שעות? הנה הסוס ינוח מיגיעו, ואחר כך אסע במהירות, ואיך שיהיה בודאי אבוא לפני חצות היום לעיר. ושכב על העגלה ונרדם בשנתו מאד.

וכשניעור ראה שהוא בין השמשות של ראש השנה ונצטער הרבה מאד, כי אחרי כל היגיעות שיגע לנסוע אל ר' נחמן לראש השנה מוכרח הוא להיות בראש השנה, לבדו, בשדה, סמוך לעיר, ובאשמתו. וצעק ובכה במר ליבו כל החג הקדוש.

ובמוצאי החג נסע במהירות ובמרירות הנפש אל ר' נחמן. וכשבא אליו עשה ר' נחמן צחוק ממנו.

והענין היה, שצריך היה אותו איש להעלות בתפילתו תפילת העם שבשדות, ומן השמיים הכריחו אותו לכך.

חברי אנשי הלב והגעגועים והכיסופים, חסידי ואוהבי ר' נחמן ותורתו. הקורונה היא רק תירוץ. ארץ ישראל רוצה שתשטתחו גם עליה באהבה כזו גדולה. עם ישראל צריך שתדביקו אותו בדביקות שלכם.

כמה צריך השנה דווקא שבכל מניין בארץ יהיה אחד כזה שיתפלל בדביקות עצומה כמו שהוא תיכנן להתפלל אצל רבי נחמן.

אמנם אלו''ל זה ראשי תיבות אני לאומן ואשתי להורים אבל השנה צריכים אותך איתנו

שנה טובה