הטלת סגר - גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה

סגר כללי נוגד את ההלכה היהודית ובאותה העת פוגע גם בדמוקרטיה. סגר כללי עומד בסתירה ליסוד היסודות של תורת ישראל הבחירה החופשית

הרב אפרים זלמנוביץ , י"ב באלול תש"פ

הרב אפרים זלמנוביץ'
הרב אפרים זלמנוביץ'
צילום: באדיבות המשפחה

סגר כללי נוגד את ההלכה היהודית ובאותה העת פוגע גם בדמוקרטיה. סגר כללי עומד בסתירה ליסוד היסודות של תורת ישראל הבחירה החופשית. אמרה התורה "הצור תמים פועלו" (האזינו ל"ב ד'). מבאר רבי שמשון רפאל הירש: ה' העניק לאדם את הבחירה החופשית ובאמצעותו הוא עתיד לעצב את החברה האנושית להובילה להכרה בבורא באמצעות השתתת המוסר האלוהי.

הנביא ירמיה אמר: מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מפרש הרמב"ם: כלומר אין הבורא גוזר על האדם לא להיות טוב ולא להיות רע. האדם, אחד הוא בעולם ואין שני דומה לו, שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ ואין לו מי שיעכב על ידו מלעשות הטוב או הרע. על כן מחובת האדם לעשות כל מאמץ שלא להידבק הקורונה ולהיזהר חלילה מלהדביק אחרים. 

הרמב"ם (הלכות תשובה פ"ה ה"א) קבע "רשות כל אדם נתונה לו. אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק" לדוגמא; לחבוש מסיכה ולשמור מרחק – "הרשות בידו – ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע" לדוגמא; לזלזל בהוראות משרד הבריאות מתוך אגואיזם או רשעות או טיפשות גרידא שהרי אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות – "הרשות בידו". מאידך, הטלת גזירות שרוב הציבור אינו יכול לעמוד בהן לא תשטח את העקומה.

חז"ל קבעו שאין גוזרים גזירה על הציבור אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. מדינת ישראל איננה יכולה לעמוד בפני סגר נוסף. בסגר הקודם שהוטל על האזרחים יצא שכרה בהפסדה. מיליון מובטלים. מצב הרוח הלאומי ירד לשפל המדרגה. ניצנים של מרי אזרחי נראים בצמתים ובכיכרות ברחבי הארץ.

בתי הכנסת המשמשים משענת רוחנית לאומה הישראלית נסגרו. הרוח היהודית שבלעדיה אין לנו כל זכות קיום בארץ אבותינו כופפה קומתה בפני הנגיף הבלתי נראה והמערער את יציבותם הרוחנית של קטני האמונה. בשעה קשה זו האמונה באלוהי ישראל והתפילה אליו מפיגות כל פחד ומשרה בנו ביטחון בצור ישראל המאפשר לנהל את שגרת חיים בימי הקורונה עם סולידיות וערבות הדדית.

החשש מפני פגישה עם הנגיף הקטלני מפיל עלינו פחד נורא וגורם להרס מרקם החיים בכל העולם. למדע אין פתרון לעצירת המגיפה. הוא מתקשה ללמוד את המפלצת ומהלכיה.  אשר על כן בשגרת הקורונה אנחנו חייבים להתחזק באמונה להתפלל ליוצר כל ולהשכיל ולדעת מה ה' אלוהינו דורש מעמנו. ישראל בטח בה'!  הוא אבינו הוא מלכנו ואותו נעבוד ובו נשים מבטחינו שישמע את קול שוועתנו: הסר מגיפה זו מעלינו במהרה! שלח רפואה שלימה לחולים! להלכה הן מדין תורה והן על פי חוק המדינה חובה לשמוע בקול הרופאים להיזהר זהירות יתר מלהידבק בנגיף ואם נדבקת אתה חייב להיכנס מיד לבידוד ולעשות ככל שיש לאל ידך לבל תדביק אחרים חלילה. צרה באה לעולם לא בכדי היא באה אלא לתקן אורחות חיינו עד עת ימים יבואו ויאירו עינינו באור הגאולה השלימה.