חנוך פיוטרקובסקי
חנוך פיוטרקובסקי צילום: מירי שמעונוביץ

חנוך פיוטרקובסקי

מו"ל קבוצת בשבע

אנחנו נמצאים כבר חצי שנה בתוך מגפת הקורונה . רבים מאיתנו שואלים את עצמם מה משמעות המגפה? מה הקב"ה רוצה להגיד לנו ומה יש לעשות?

כיוון שאין לנו נביאים, אין לנו אלא להתחקות אחרי דברים דומים שקרו בעבר וגדולי ישראל נתנו להם פשר.

רבי יעקב בעל הטורים עוסק בשו"ע או"ח (סימן מ"ו )בנושא הברכות שחייב האדם לברך. וכותב שם ...דתניא: "היה רבי מאיר אומר: מאה ברכות חייב אדם לברך בכל יום", והסמיכו זאת על דרש הפסוקים. והוסיף הטור שזו כבר תקנה קדומה מימי דוד המלך ולא רק מתקופת התנאים. והביא שרב נטרונאי גאון כותב שדוד המלך עליו השלום תיקן לברך 100 ברכות כי בכל יום היו מתים ק' נפשות מישראל ולא היו יודעין על מה היו מתים, עד שחקר והבין ברוח הקדוש ותיקן להם לישראל ק' ברכות. ועל כן תיקנו חכמים ז"ל אלו הברכות על סדר העולם והנהגתו, להשלים ק' ברכות בכל יום, וצריך כל אדם ליזהר בהם...

בימי דוד המלך היתה מגפה שגבתה בכל יום 100 חללים. דוד ברוח הקודש שלו הבין שכדי לעצור את המגיפה יש צורך לחוש שכל מה שמתנהל בעולם קורה בהשגחתו של הקב"ה. החל מהדבר הקטן ועד הגדול. לכאורה דבר פשוט מאוד שכל אדם מאמין חי וחש זאת ומתנהל באופן הזה.

אולם כדי להטמיע רעיון זה בנו, שילווה אותנו בכל היום בין אם תהיה זו ברכת השבח, ברכת המצוה או ברכת ההודאה - תיקן דוד שיברכו כל יום מאה ברכות המקיפות את התנהלות האדם מבוקר עד ערב. בברכות אלו אנחנו משייכים את כל מה שקורה לנו, לקב"ה. הקורונה וכל מה שקורה לנו מושגח על ידי הקב"ה.

בימים אלו של ערב ראש חודש אלול, וערב שנה חדשה המתדפקת על דלתנו, נתחזק כולנו באמצעות הבנת הברכות, ואמירתן בכוונה, כל אחד כפי יכולתו בהכרה ברורה שהקב"ה מנהיג העולם לא עושה דבר בכדי והכל יהיה בע"ה לטובה. נאחל לכל עם ישראל בארץ ובחו"ל בתוך כל תושבי תבל, שנה טובה ומתוקה, שנה של בשורות טובות. אמו כן יהי רצון.