גנץ בביקור בזרוע היבשהטל עוז / משרד הביטחון

שר הביטחון בני גנץ הגיע היום ביחד עם הרמטכ"ל רא"ל אביב כוכבי לביקור בזרוע היבשה, במהלכו קיימו דיון עם מפקד זרוע היבשה אלוף יואל סטריק, ומפקדים נוספים.

הדיון עסק בתפיסת התמרון הרב ממדי בתר"ש "תנופה" ובמהלכים הנעשים לצורך התאמתו למאפייני שדה הקרב העתידי והגברת קטלניותו.

עוד ביקר גנץ ביחידה הרב ממדית ("יחידת רפאים"), המשלבת כוחות מזרועות שונות ביחידה מתמרנת אחת.

לאחר מכן ביקר גנץ בתרח"ט הסימולטיבי שמקיימת חטיבת כפיר בבסיס ג'וליס, ובמסגרתו קיבל סקירה אודות התרגיל ואפקטיביות האימון הסימולטיבי למפקדים.