מוריד שאול ויעל

העבודה שלנו בחודש אלול, לא להתייאש, לא להיכנס לעצבות ולא להישבר מחולשת היצר. אלא להתבונן בטוב הקיים בנו כמה אנחנו קרובים אל ה'

הרב יוסי יזדי , י"ד באלול תש"פ

כתוב בתפילת חנה "מוריד שאול ויעל" (שמואל א ב, ו). מסביר הרב הקדוש רבי שלום מבעלזא זיע"א - כשאדם בא לעשות תשובה בחודש אלול, רוצה לתקן את עצמו ולשפר את המעשים שלו, הוא רואה את ה'קופה של שרצים' שיש מאחוריו, כמה הוא נמצא נמוך בתוך הרשת של היצר הרע, וחושב לעצמו 'אין לי עוד לאן לרדת, אני הרשע הכי גדול, איך הקב"ה יקבל אותי בתשובה? ומתוך כך האדם נכנס לייאוש.

מה עושה הקב"ה? 'מוריד שאול' - הקב"ה כביכול מנמיך את השאול תחתית יותר נמוך, וממילא עדיין לא הגיע לשפל המצב, שהרי כעת יש יותר נמוך ממקומו. ולכך 'ויעל' - האדם מתמלא בתקווה לחזור בתשובה, לעלות ולהתעלות בעבודת ה'.

וזה מסר עצום לכל יהודי איך להרים ולחזק את עצמו בעבודת ה'.

כותב ה'בני יששכר' זיע"א, 'אלול' בגימטריה 'בינה'. ניתן לפרש את דבריו על פי דברי רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זיע"א (ליקוטי מוהר"ן חלק א, סימן רפ"ב) שמפרש את הפסוק בתהלים (לז, י) "ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו".

עליך להתבונן בנקודות הטובות, לחפש את הזכויות ששם אתה לא רשע בבחינת "ועוד מעט ואין רשע", ואז תזכה ל"והתבוננת על מקומו ואיננו", כי אתה זוכה לבחינת 'ויעל'.

כשאדם חס ושלום נמצא בעומק הטומאה של היצר הרע ואינו מתייאש אלא מחפש בעצמו נקודות טובות, הרי הוא מבין שהוא לא ממש רשע וכזה גרוע כמו שחשב, ואז ממילא זוכה שמתבונן על מקומו 'ואיננו', כי זוכה לעלייה.

וזו העבודה שלנו בחודש אלול, לא להתייאש, לא להיכנס לעצבות ולא להישבר מחולשת היצר הרע. אלא להתבונן בטוב הקיים בנו, לחפש בעצמנו את הדברים הטובים והחיוביים, כמה אנחנו כן קרובים אל ה' יתברך, ואז נזכה ל'ויעל', להתעלות בעבודת ה'.

הכותב מטפל ומאמן אישי