רוזנברג: להנפיק מניות אל על תוך שבועיים

"אנו מקווים, שהליך ההנפקה לציבור שעתידה אל-על לבצע יבוצע מוקדם ככל הניתן ובאופן שקוף והגון", נאמר במכתבה של חברת כנפי נשרים.

ערוץ 7 , י"ד באלול תש"פ

מטוס אל על
מטוס אל על
צילום: סיון פרג'

"כנפי נשרים תעופה" של אלי רוזנברג, הנערכת לקראת רכישת חברת התעופה הלאומית אל על בהליך הנפקת מניות, פנתה הבוקר (חמישי) באמצעות עו״ד עדי זלצמן ממשרד שבלת למשרד האוצר על מנת שייקבע מועד חדש להנפקת מניות אל על.

במכתב שנשלח למנכ״לית משרד האוצר, קרן טרנר, והעתקיו נשלחו לשר האוצר ישראל כץ ושרת התחבורה מירי רגב, נכתב, "אנו מקווים, שהליך ההנפקה לציבור שעתידה אל-על לבצע יבוצע מוקדם ככל הניתן ובאופן שקוף והגון, וכי לא יוערמו קשיים נוספים בפני ׳כנפי נשרים׳ בקשר להשתתפותה בהליך".

״כנפי נשרים״ הינה הגורם היחיד המחזיק בהיתר שליטה מרשות החברות הממשלתיות לחברת אל על. במכתב מציינת ״כנפי נשרים״ כי היא מתחייבת להשתתף בהנפקה לציבור ולרכוש מניות אל-על, בכמות שתקנה לו את השליטה באל-על, בסכום מינימלי של 101 מיליון דולר, לפי מחיר למניה שלא יפחת מהמחיר שנקבע במתווה המדינה, דהיינו:67.1 אג' לכל מניה של אל-על, ובלבד שההנפקה לציבור תבוצע לא יאוחר מיום 16 בספטמבר, 2020.

עוד הוסיפה ״כנפי נשרים״ במכתבה: ״אנו בטוחים, כי ההצעות והרצון הטוב של ממשלת ישראל, שהוצעו לטובת סיוע לאל-על, לא ישתנו עם החלפת בעלי השליטה באל-על, וכי ההשקעה של מרשי בחברת התעופה הלאומית של ישראל תבטיח לאל-על עתיד בטוח״.