משבר הקורונה
למ"ס: התאוששות חלקית בתעסוקה ביוני

מספר המשרות בחודש יוני 2020 היה נמוך ב-9.7 אחוז ממספרן בחודש יוני אשתקד, אך גבוה ב- 12.1% ממספר המשרות בחודש מאי 2020.

ערוץ 7 , י"ד באלול תש"פ

שירות התעסוקה
שירות התעסוקה
צילום: שירות התעסוקה

בחודש יוני 2020 מספר משרות השכיר בישראל עמד על 3.428 מיליון, עלייה של 12.1% לעומת חודש מאי 2020.

העלייה הייתה בכל ענפי המשק. בענף שירותי אירוח ואוכל הייתה העלייה הגבוהה ביותר – 96.3% לעומת חודש מאי 2020, בענף אומנות, בידור ופנאי הייתה עלייה של 42.9%.

עם זאת, מספר המשרות בחודש יוני 2020 היה נמוך ב-9.7 אחוז ממספרן בחודש יוני אשתקד.

בענף שירותי אירוח ואוכל מספר משרות השכיר ירד ב-34.2%, בענף אומנות, בידור ופנאי הייתה ירידה של 31.6% ובענף המסחר הייתה ירידה של 9.6%.

השכר הממוצע הנומינלי למשרת שכיר עמד בחודש יוני על 12,074 ש"ח לחודש, וזאת עקב יציאתם של עובדים רבים לחל"ת.