להתוודות על הטוב?!

הרבה חושבים שבשביל לחזור בתשובה צריך להתבונן ברע, הפרשה מלמדת אותנו שסוד ההצלחה הוא דווקא בהתבוננות בטוב.

הרב שלמה סובול , י"ד באלול תש"פ

להתוודות על הטוב?!-ערוץ 7
הרב שלמה סובול
צילום: גיא טייב

ידועה האמרה של רבי נחמן שאומרת כך: "כי צריך האדם לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה מעט טוב, כדי להחיות את עצמו, ולבוא לידי שמחה, ועל ידי זה על ידי זה הוא יוצא באמת מכף חובה לכף זכות ויוכל לשוב בתשובה".

בפרשתנו ישנן זוג מצוות: מצוות ביעור מעשרות ומצוות וידוי מעשרות. ביעור מעשרות הכוונה היא שבפסח של השנה הרביעית והשביעית עלינו לתת את כל התרומות ומעשרות שהצטברו אצלנו. ווידוי מעשרות הכוונה היא שכאשר אנו מקיימים ביעור מעשרות, עלינו לומר מספר פסוקים כגון, ביערתי הקודש מן הבית וכו', שאכן עשינו מה שנצטווינו.

הביטוי "וידוי מעשרות" לא מופיע בתורה, אך כך מכנים חז"ל את המצווה במסכת מעשר שני. אומרת המשנה: "במנחה ביום טוב האחרון (של פסח) מתוודים. כיצד היה הווידוי? ביערתי הקודש מן הבית...". ונשאלת השאלה, מה שייך "וידוי" על מעשים טובים? הרי לכאורה וידוי שייך רק כאשר עושים תשובה על חטאים, כמו שכתב הרמב"ם בתחילת הלכות תשובה שאחד מחלקי התשובה הוא להתוודות על החטא?

יש שפירשו שגם הווידוי בהקשר של וידוי מעשרות הוא אכן וידוי על חטא. האדם מתוודה מחשש שמא לא הפריש את התרומות והמעשרות כראוי. ויש אף שטענו, אך לא נפסק כמותם, שרק אדם שאכן השהה את מעשרותיו ולא נתנם בזמן, חייב לומר וידוי, אל אדם שברור לו שנתן את המעשרות בזמן לא יאמר וידוי.

אנו ננסה ללכת בדרכו של הרב קוק אשר מפרש את הדברים בדרך פורצת דרך המאירה את כל ההסתכלות של האדם על עצמו. הרב קוק אומר, כמו שאדם נדרש להתוודות על חטאיו, כך חשוב שאדם יתוודה על הטוב שבו. אדם שיתוודה רק על חטאיו עלול, בטעות, לחשוב על עצמו שהוא רע. וכשאדם חלילה חושב שביסודו הוא רע, הוא מאבד את כוחות הנפש לקום מנפילות ולתקן את עצמו.

לעומת זאת אדם שיתוודה גם על הטוב שבו, זה יעזור לו להאמין בטוב שנמצא בתוכו ולשמוח בנשמה האלוקית הטהורה השוכנת בקרבו, ואז הוא יתמלא מוטיבציה ותעצומות נפש להתגבר על הנפילות שלו, וללכת בדרך של תיקון וחיבור לריבונו של עולם. לכן חז"ל בכוונה השתמשו באותו ביטוי של "וידוי" גם כאשר הם עסקו בווידוי על הרע, וגם כאשר הם עסקו בווידוי על הטוב.

זוהי נקודה עמוקה בחינוך. הרבה פעמים אנו נוטים בחינוך לשים את הדגש על החלק הלוא טוב, מתוך מחשבה שאם נציב מול האדם את הרע, זה יעורר אותו לתשובה. הרב קוק, לעומת זאת, מלמד אותנו שכדי להצליח במשימת התיקון, אנחנו צריכים להציב מול המתמודד גם את הטוב שיש בו, כדי שיאמין בעצמו ויתמלא בשמחה ובעוז, ומתוך כך ימצא בעצמו את הכוחות הנדרשים כדי להתקדם ולהתרומם.

הרב שלמה סובול הוא ראש ארגון ברקאי ורב קהילת שערי יונה מנחם במודיעין