כתב חדשות 13 אור הלר ביצע בדיקת סאונד לקראת שידור הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו שנקלטה בטעות בשידור בערוץ המתחרה ועוררה סערה ברשת החברתית.

המגישה גאולה אבן-סער מהתאגיד הפנתה לכתב נוב ראובני, ואז נשמעה ברקע האמירה "1,2,3,4 מגרמניה היטלר בא". אבן המופתעת הגיבה "לא זה מה שחשבתי שנשמע".

תחילה חשבו כי מדובר בכתב של התאגיד שביצע בדיקת סאונד אך הוא מיד הבהיר "האמירה שנשמעה בשידור החי לא נאמרה על ידי אף אחד מאיתנו, אלא על ידי אחד מאנשי הערוצים המתחרים במהלך בדיקת הסאונד שערך. לתאגיד אין כל קשר לדברים וכל מי שטוען אחרת טועה ומטעה".

אז התברר כי מדובר בסאונד שזלג מחדשות 13 שבו נשמע הלר מבצע בדיקת סאונד. "לצערי בדיקת סאונד פנימית, בחרוזים לא מוצלחים, ביני לבין הצלם שלא היתה בשידור ושהייתה ללא קשר למסעת רוהמ זלגה לשידור החי של חברינו מהתאגיד. אני מצטער ומתנצל אם מישהו נפגע מכך", כתב הלר.