תלמידים בספריה
תלמידים בספריהצילום: ISTOCK

דו"ח החינוך השנתי של ארגון ה-OECD מעלה כי הכיתות בישראל צפופות יותר מאשר בשאר המדינות המפותחות החברות בארגון.

ממוצע התלמידים בכיתה בבית ספר יסודי בישראל הוא 26.4 לעומת 21.1 בשאר מדינות הארגון. בחטיבות הביניים הממוצע הוא 28.2 בארץ לעומת 23.3 במדינות המפותחות.

לומדים יותר: לפי נתוני OECD, תלמיד ביסודי בישראל לומד בממוצע 154 שעות יותר בשנה מאשר במדינות האחרות. בחטיבות הביניים: פער של 62 שעות.

המורים מרוויחים פחות: על אף שהגידול בשכרם של המורים בישראל גבוה מהגידול ב-OECD, השכר שלהם עדיין נמוך ביחס לעמיתיהם בעולם.

בחינוך היסודי מרוויחים עובדי ההוראה 6% פחות מהעולם, בחטיבות הביניים מרוויחים עובדי ההוראה 5% פחות מעובדי הארגון ובחטיבה העליונה מרוויחים עובדי ההוראה 6% פחות מעמיתיהם מעבר לים. הגננות בישראל מרוויחות 3% יותר מהגננות בארגון. בנוסף, גם שכר המנהלים בישראל גבוה מהממוצע ב-OECD.