ח"כ עמית הלוי
ח"כ עמית הלוי צילום: חזקי ברוך

ח"כ עמית הלוי נשא במליאת הכנסת את נאום הבכורה שלו, אותו הקדיש למתקפה חריפה על נאום השבטים של נשיא המדינה ראובן ריבלין.

"תזת השבטים הרב-תרבותית בנאום הנשיא, לא מסתירה את הפניית העורף שלה לרעיון הציוני. היא קובעת בגלוי כי הציונות איננה עוד מכנה משותף לגיטימי אלא נחלתה של קבוצה שולית", טען, "יש לכונן סדר ישראלי חדש אמר הנשיא, בסדר שמוותר מלכתחילה על הזהות המשותפת, על זהות משותפת כלשהי, ומקדש דווקא את הגבולות בינינו. במשפט אחד אמר לנו למעשה הנשיא כי כל ישראל אחרים זה לזה".

"אני חולק על התזה הזאת מכל וכל, אני חולק עליה עובדתית ואני חולק עליה רעיונית, כיוון שתחת מעטה הנימוס והסובלנות שלה מסתתרות מחשבות של פירוד וניכור. אל מול התזה המסוכנת הזו אני מבקש כאן להחזיר ולחזק את היסודות הלאומיים שלנו. בישראל יש מנעד עשיר ומגוון של אמונות דעות וקהילות, אבל לפני הכל ואחרי הכל ישנו העם היהודי", אמר הלוי.

לדבריו, "תזת השבטים הרב-תרבותית ראויה לאזהרה, היא מפוררת את המשותף, הזרות מתנחלת בלבבות דוחקת את הסבלנות ומקדשת את חומת החומות ההפרדה בינינו. הזהות הלאומית היהודית שלנו היא סם החיים של החברה והמדינה בישראל, היא המקור לסולידריות ולאחווה, המקור לצדקת הקיום של ההווה ולתקוות דורות העתיד. בלעדיה אין סולידריות אין אחווה אין הצדקה ואין יעוד".

"המודל הלאומי שאני מזכיר כאן אינו חף מקשיים. הוא מחייב מאמץ כלפי פנים כדי להביא את הקולות השונים בתזמורת הלאומית להרמוניה. הוא זקוק גם למסגרת אזרחית שתעניק שוויון וכבוד לאזרחי ישראל שאינם יהודים, בל נשכח היחס לאזרחים בני עמים אחרים הוא ערך יהודי וציוני נעלה. אבל אסור לנו לגרוס במגרסה אזרחית לא אותנו ולא את המיעוט הלאומי הערבי. הוא איננו שבט משבטי ישראל, הוא שבט עם תרבות שונה, חובה עלינו לכבדה אבל הוא לא הופך ולא יהפוך את ישראל למדינה רב-תרבותית. ישראל נוסדה כמדינת הלאום של העם היהודי וכזו היא חייבת להישאר", חתם הלוי.