שופר בר"ה שחל בשבת? גם בהר הבית אסור

גם אם המדינה תאפשר לעלות להר הבית בשבת, תקיעת שופר ונטילת לולב בשבת בשבת אסורים, כך פסק הרב ליאור.

יהונתן גוטליב - ערוץ 7 , י"ט באלול תש"פ

שופר בר"ה שחל בשבת? גם בהר הבית אסור-ערוץ 7
הר הבית
iStock

הרב דב ליאור מבהיר כי תקיעת שופר בשבת ונטילת לולב בשבת אסורות גם בהר הבית, זאת למרות שבזמן בית המקדש ניטל לולב בשבת והתקיימה תקיעת שופר בשבת בבית המקדש.

פסק ההלכה התפרסם השנה לקראת החגים, מאחר שהיום הראשון של ראש השנה וכן החג הראשון של סוכות יחולו השנה בשבת.

הרקע לפסיקתו של הרב ליאור הוא חשש מסוים בקרב פעילי הר הבית כי יש מי שינסה, במידה והמדינה תאפשר לעלות להר הבית בשבת, לתקוע בשופר ביום הראשון של ראש השנה בהר הבית.

הרב ליאור פסק, כאמור, כי גם בהר הבית אין לתקוע בשופר או ליטול לולב בשבת. "ראה חידושי רבנו מאיר שמחה (סוכה תחילת פרק ד) דכותב במפורש שבזמן הזה אין שופר ולא נטילת לולב בירושלים בשבת, מפני שאין בית מקדש בפועל, על אף שקדושת המקום לא פקעה ואסור להיכנס אליו בטומאה", כתב

"לכן בזמננו", הוסיף הרב ליאור. "גם העולה להר הבית בטהרה בשבת, לא יתקע בשופר ולא ייטול לולב".

על אף שהמדינה לא מאפשרת, גם בימי חול, לתקוע בשופר או ליטול לולב על הר הבית, נעשו בשנים האחרונות ניסיונות לעשות זאת בכל זאת וחלקם הסתיימו במעצר.

כך למשל, בראש השנה לפני שנתיים תקע שאחד מעולי הר הבית ביום הראשון של ראש השנה בשופר שהסתיר תחת חולצתו. גם נסיונות ליטול לולב על הר הבית היו בשנים האחרונות וחלק מהנוטלים עוכבו.

תשובת הרב דוב ליאור
צילום: ללא