הדברים החשובים נשמרים לסוף

רגע לפני פטירתו נזכר משה רבנו שיש עוד שתי מצוות נוספות שלא הוזכרו עד כה. האחת מלמדת אותנו על תיקון הכלל והשנייה על תיקון הפרט

הרב שלמה סובול , כ"ב באלול תש"פ

הדברים החשובים נשמרים לסוף-ערוץ 7
הרב שלמה סובול
צילום: גיא טייב

החל מפרשת נצבים אנו נמצאים בתאריך ז' באדר יום פטירת משה, ומשה רבנו נותן את נאומיו האחרונים לעם ישראל. מסגנון הנאומים, וגם מבחינה הגיונית, נראה שהנאומים האלו הם נאומי סיכום לקראת הפרידה, בהם משה רבנו, לפני מותו, רוצה לחזק את העם בשמירת מצוות.

והנה תוך כדי נאומים אלו, לאחר שכבר היה נראה שסיימנו את קבלת המצוות, פתאום משה רבנו 'נזכר' שבעצם יש עוד שתי מצוות שצריך להשלים: מצוות הקהל, ומצוות כתיבת ספר תורה. מדוע משה רבנו מחכה עם מצוות אלו עד נאומו האחרון?

ניתן לומר ששתי מצוות אלו, הקהל וכתיבת ספר תורה, הם לא עוד מצוות ברשימת המצוות, אלא הם מצוות מסכמות. הם מסכמות את תכלית כל המצוות כולם. כשאנחנו מחלקים את מצוות התורה לסוגים שונים של מצוות. כגון, בין אדם למקום ובין אדם לחברו, שמעיות ושכליות ועוד.

ייתכן שגם שתי מצוות אלו מבטאות שני סוגים של מצוות התורה: מסוג אחד, מצוות שמטרתם לתקן את הכלל, והסוג השני הוא מצוות שמטרתם לתקן את היחיד.

מצוות הקהל היא המצווה הכללית ביותר שיש. כל עם ישראל, גברים נשים, ילדים ותינוקות באים פעם בשבע שנים, בסוכות של מוצאי שנת השמיטה, לבית המקדש, לשמוע את המלך קורא חלקים מספר דברים. ממש מעין מעמד הר סיני מחודש. מצווה זו מבטאת את 'מצוות הכלל' שבתורה, המצוות שבאות לתקן את החברה, את העם ואת העולם כולו, כגון מצוות שקשורות למערכת המשפט, לסדרי המלכות וההנהגה.

מצוות כתיבת ספר תורה היא מצווה מאוד פרטית, שלכל אחד יהיה ספר תורה כדי שיוכל ללמוד בו ולדעת ללכת בדרך ה'. מצווה זו מבטאת את "מצוות הפרט" בתורה, המצוות שבאות לתקן את היחיד, כגון מצוות תפילין, קידוש, ישיבה בסוכה ועוד.

למשה רבנו חשוב להדגיש בנאומו האחרון שכל מטרת התורה היא תיקון הכלל והיחיד. הוא לא רוצה שעם ישראל יסתכל עליהם כאוסף של פרטים לא קשורים. הוא רוצה שהם יראו את 'המטרה המאגדת' של כל המצוות.

לא בכדי משה רבנו הקדים את מצוות הקהל למצוות כתיבת ספר תורה. זהו הסדר הנכון. היחיד לא חי בפני עצמו אלא הוא יונק את כוחו מהכלל. כל אחד בעם ישראל, כדי לדעת את תפקידו ושליחות בעולם, צריך קודם כל לברר להבין ולהעמיק בשליחות של עם ישראל בעולם, לתקן עולם במלכות שדי. מתוך זה הוא יוכל לראות כיצד הוא עם כל יכולותיו וכישוריו האישיים, יכול להיות שותף ולקחת חלק באותה שליחות גדולה של עם ישראל.

אנחנו מתקרבים לראש השנה, בתקופה מאתגרת בעולם ובמדינת ישראל, ועלינו לזכור את האחריות שלנו להתפלל על תיקון הכלל ועל תיקון הפרט.

הרב שלמה סובול הוא ראש ארגון רבני ברקאי ורב קהילת שערי יונה מנחם במודיעין