כוחה של תשובה

פרשת ניצבים תמיד תופיע בשבת שלפני ראש השנה כי פרשה זו מלמדת אותנו על הצורך ועל החשיבות של החזרה בתשובה

תגיות: ראש השנה
ערוץ 7 , כ"ב באלול תש"פ

כוחה של תשובה-ערוץ 7
ראש השנה
צילום: איסטוק

במדרש תנחומא נאמר שבני ישראל לאחר ששמעו את צ"ח הקללות שבפרשת "כי תבוא" הוריקו פניהם באומרם: "מי יוכל לעמוד באלו". כדי לעודדם "קרא אותם משה והיה מפייסן בדברים שנאמר: 'אתם ניצבים היום כֻּלְּכֶם'".

אחד מהנושאים המרכזיים בפרשת ניצבים הוא נושא התשובה, שהינה עומדת כתריס וכמגן מפני הפורענויות המתוארות באותן צ"ח קללות. פרשת "ניצבים", שבה מתואר כוחה של התשובה, באה תמיד לפני ראש השנה. כוחה של התשובה יפה כל השנה, אך במיוחד בחודש אלול, חודש הרחמים, שבמהלכו נאמרות הסליחות באשמורת הבוקר כחלק מההכנה לקראת יום ראש השנה, יום הדין.

על כוחה של התשובה עמד הרמב"ם: "גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה שנאמר 'שובה ישראל עד ה' אלֹהיך'. התשובה מקרבת את הרחוקים. אמש היה זה שנוא לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד".

התשובה מועילה לא רק כאשר היא נעשית בצורה מושלמת ובלב שלם אלא די בהרהור של תשובה בלב, כפי שמובא בפסקיתא רבתי: "שכיוון שאדם מהרהר בליבו לעשות תשובה, מיד היא עולה. ולא רק עד הרקיע השביעי אלא שהיא עומדת לפני כיסא הכבוד".

על כוחה של התשובה ניתן ללמוד ממנשה בן חזקיהו מלך ישראל. בפרקי דרבי אליעזר מסופר על המלך מנשה, שהיה מלך רשע שעשה את כל התועבות הרעות שבעולם, שכאשר תפסו אותו הבבלים ורצו להורגו בייסורים, החל לקרוא בשמותיהם של העבודות הזרות להן עבד, אך כמובן הוא לא נענה. לבסוף הוא החליט לקרוא לאלוקי אביו ולראות האם הוא יענה לו.

בירושלמי מסופר שקריאתו לה' לא הייתה בלב נשבר ובתחנונים אלא בעזות מצח. מנשה אמר שאם ה' יענה לו, מוטב, ואם לא, אזי הוא בדיוק כמו אותן אלוהויות זרות להן עבד. מלאכי השרת ביקשו לסגור את שערי התפילה בפניו, אך השם חתר לו חתירה מתחת לכיסא הכבוד וקיבל את תשובתו. "ויתפלל אליו ויֵעתר לו וישמע את תחִנתו ... וידע מנשה כי ה' הוא האלוקים". באותה שעה אמר מנשה "יש דין ויש דיין".

מכאן ילמד כל אדם שאין דבר העומד בפני התשובה, ובחודש אלול בפרט, כפי שנאמר: "במקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורין אינן עומדין, שנאמר 'שלום שלום לרחוק ולקרוב'. לרחוק ברישא והדר לקרוב". כל מי שעושה השתדלות, ולו הקטנה ביותר, כפתחו של מחט, ה' מבטיח לפתוח לו פתח כפתחו של אולם.

ד"ר חיים דיהי הוא מרצה במכללה האקדמית לחינוך על שם קיי ואוניברסיטת בן גוריון בנגב