מרים פרץ: אל תאבדו תקווה

אסור לנו לאבד תקווה, יהיה טוב, יימצא חיסון לקורונה. נותר לנו לעשות טוב כל אחד במקומו.

מרים פרץ , כ"ד באלול תש"פ