הרב שלום כהן
הרב שלום כהןצילום: יעקב כהן

בשל הקושי לארגן מנייני תפילה בבתי כנסת על רקע הגבלות משרד הבריאות, הורה נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס הרב שלום כהן לקיים מניין גברים נוסף בעזרת הנשים והן תבאנה לשמוע תקיעת שופר בשטח הפתוח.

הדברים נאמרו במסגרת שורת פסקי הלכה אקטואליים לימים אלו שנשאלו והובאו על ידי תלמידו הרב ינון רביב.

בתי כנסת המוגבלים במקום, ויכולים להפוך את עזרת הנשים לחדר תפילה נוסף לגברים, מה עדיף, נשאל הרב שהשיב כי "יעשו עוד מנין לגברים בעזרת הנשים, וזה עדיף. ונשים תבואנה לשמוע שופר מבחוץ אם אפשר, או שיעשו תקיעת שופר מיוחדת לנשים".

בין הדברים נשאל הרב האם ניתן לעשות התרת נדרים בשידור ישיר דרך תוכנת זום באופן שהציבור אינו עומד בפועל מול המתירים?

בתשובתו השיב כי "אפשר. ובפרט בזמננו שאנשים לא נודרים, והתרת נדרים היא חומרא בעלמא".

בדבריו שב והדגיש את החובה להישמר ולהיזהר כל אחד ולפעול על פי הנחיות גורמי הבריאות "בתפילה ותחינה שקודשא ב"ה יתמלא ברחמים עלינו ויבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות ויה"ר שנזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה בשנה טובה ומבורכת אכי"ר".