במצפה כרמים זקוקים לכם

פסיקת בג"צ שתביא להרס יישוב יהודי נוגדת את היסודות הכי בסיסיים של מוסריות שלטונית.

בשיתוף מצפה כרמים , כ"ו באלול תש"פ | עודכן: 20:58

אם במקרים קודמים של פסיקות בג"צ כנגד יישובים יהודיים, התחושה היא תמיד שאין צדק, במקרה של מצפה כרמים זה כבר סיפור אחר.

היישוב מצפה כרמים הוקם לפני כעשרים שנה על גבעה ליד כוכב השחר. בהתאם לדרישת הממשלה נחתם הסכם המאחזים והיישוב הועתק ממקומו, לקרקע שנבדקה ואושרה על ידי משרד הביטחון כמתאימה להתיישבות יהודית וליישוב מחדש של מצפה כרמים.

לצורך גיוס התרומות נפתח אתר לתמיכה בישוב

בשנת 2011 הוגשה תביעה הטוענת כי הקרקע עליה הוקם מחדש הישוב, הינה קרקע פרטית של ערבי, עוד מהתקופה הירדנית. ערבי שמעולם לא נמצא.

עקב המצב המיוחד של מצפה כרמים ולפיו משרד הבטחון הוא שקבע את מקום היישוב, נרתמו כל גופי המדינה הרשמיים לסייע למצפה כרמים כנגד התביעה. אכן בבית המשפט המחוזי, נחלו המתיישבים הצלחה.

המדינה הסכימה לפצות את בעל הקרקע אם וכאשר הוא יופיע וכנגד זה להשאיר את בתי מצפה כרמים במקומם.

אך בפסיקת בגצ לפני כשבועיים, נפסלה ההחלטה הזו וניתנה הוראה לפנות את בתי היישוב ולגרום לפינוי שני של אותו יישוב ממקומו.

"חוסר המוסריות זועק כאן לשמים" אומר איציק תושב המצפה, "גופי מדינה רשמיים, אמרו לנו להתיישב במקום הזה, עכשיו בא גוף אחר של המדינה ואומר לנו לפנות?"

בג"צ למעשה לא קיבל את עמדת המדינה, האומרת שאם יבוא בעל הקרקע, שאינו בנמצא, המדינה תפצה אותו. כי הטעות היא של המדינה. המדינה עומדת על כך שיש ליישם את עקרון "תקנת השוק" הבא להגן על עסקאות שבהם הייתה מעורבת המדינה ואלו תעו בהליכים בתום לב.

"בגלל שחוסר המוסריות פה זועק לשמים, אנחנו בטוחים שהפעם אפשר להסדיר את מצפה כרמים", אומר קובי נציג מטה המאבק ביישוב, "מצפה כרמים זה סיפור אחר, אנחנו בטוחים שהעוול הזה יכול להיעצר. לכן יצאנו למאבק, מאבק שיכלול עבודה חקיקתית, משפטית וציבורית. המאבק הזה מצריך משאבים כספיים רבים." מוסיף קובי "לכן יצאנו בקמפיין גדול, לגיוס כסף מההמונים. הצלחת המבצע תחזק אותנו גם מימונית ולא מעט רוחנית, אני קורא לכולם להצטרף ולחזק אותנו".

תושבי היישוב נרתמו למאבק ולקחו על עצמם לגייס תרומות רבות. לפי דברי המעורבים ואנשי המקצוע מאבק כזה עולה מאות אלפי ש"ח.

לצורך גיוס התרומות נפתח אתר לתמיכה בישוב