170 אלף תינוקות נולדו בשנה האחרונה

בשנת תש"ף היו בישראל כ-6.841 מיליון תושבים יהודים, כ-1.946 מיליון תושבים ערבים וכ-459 אלף תושבים אחרים.

ערוץ 7 , כ"ז באלול תש"פ

170 אלף תינוקות נולדו בשנה האחרונה-ערוץ 7
הכותל המערבי
צילום: אלרון זבטני/TPS

ישראל במספרים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים נבחרים על אוכלוסיית ישראל, ערב ראש השנה תשפ"א.

אוכלוסיית ישראל נאמדת בכ-9.246 מיליון נפש. האוכלוסייה צפויה להגיע ל-10 מיליון תושבים בסוף שנת 2024, ל-15 מיליון תושבים בסוף 2048 ול-20 מיליון תושבים בסוף 2065.

בשנת תש"ף היו בישראל כ-6.841 מיליון תושבים יהודים (74.0% מכלל האוכלוסייה), כ-1.946 מיליון תושבים ערבים (21.0%) וכ-459 אלף תושבים אחרים (5.0%).

בשנה החולפת גדלה אוכלוסיית ישראל בכ-150 אלף נפש. שיעור גידול האוכלוסייה היה 1.6%. נולדו בישראל כ-170 אלף תינוקות, ונפטרו כ-44 אלף איש. כ-25 אלף איש נוספו לאוכלוסייה במאזן ההגירה, מהם כ-20 אלף עולים חדשים.

תחזית תלמידים למערכת החינוך

בשנת תשפ"א (2020/21) מספר התלמידים הכולל במערכת החינוך צפוי להיות כ-2.398 מיליון, לעומת כ-2.348 מיליון בשנת הלימודים הקודמת (תוספת של כ-50 אלף תלמידים, גידול של 2.1%).

מספר התלמידים בגני הילדים צפוי להיות כ-536 אלף (לעומת כ-521 אלף בשנת הלימודים הקודמת).
מספר התלמידים בבתי הספר צפוי להיות כ-1.861 מיליון (לעומת כ-1.827 מיליון בשנת הלימודים הקודמת).

במהלך השנים 2030-2021 מספר התלמידים הכולל במערכת החינוך צפוי לגדול ולהגיע לכ-2.835 מיליון בשנת 2030, תוספת של כ-487 אלף תלמידים לעומת שנת 2020 (גידול של 20.7%).

הכנסות ודיור

הכנסה כספית ברוטו לחודש של משק בית בישראל היא 21,063 ש"ח. הכנסה כספית נטו לחודש - 17,276 ש"ח.

66.5% ממשקי הבית גרו בדירה בבעלותם, 39.0% מהגרים בדירות בבעלותם שילמו משכנתה.