בתי הכנסת נסגרו, האדמו"ר נתן טיפ לחג

על רקע התפרצות הקורונה באוסטרליה נסגרו בתי הכנסת לחגים. במכתב ששיגר האדמו"ר מבעלז לגאב"ד מלבורן הוא מבקשו לשמור על שמחת החג

בן שאול , כ"ח באלול תש"פ

האדמו"ר מבעלז
האדמו"ר מבעלז
צילום: ללא קרדיט

על רקע התפרצות נגיף הקורונה באוסטרליה נסגרו בתי הכנסת על מנעול ובריח. במלבורן החרדית ניסו להחריג את בתי הכנסת לראש השנה אך ללא הועיל.

אב בית הדין במלבורן שבאוסטרליה, הרב שלום קאהן, שיגר מכתב כאוב לאדמו"ר מבעלז בו הוא מקונן על איסור התפילות במניין הגורף במדינה. במכתב תגובה משתתף האדמו"ר בצערו ומפציר בו לעודד בקהילה את השמירה על השמחה.

"קיבלתי מכתבו בצער רב ע"ד המצב הכאוב בעירכם שערי בית המדרש נעולים, והנני בזה בתשובה מאהבה לכל בני העיר", כתב האדמו"ר.

בדבריו הכביר במילים אודות החשיבות הגלומה בתפילה במניין. "הנה אמת נכון הדבר כי 'ברוב עם הדרת מלך', ומה טוב ומה נעים ביום המלוכה להתקבץ כולם יחד כאיש אחד בלב אחד במקום אחד להכריז בקול גדול 'יחי המלך'.

עם זאת, הבהיר כי חשוב יותר לשמור על שמחת החג. "אבל תנאי נחוץ עוד יותר בקבלת עול המלוכה בשלימות הוא, שלא להיות ח"ו ביום זה בעצבון ובדיכאון הרוח, רק צריך להיות ביום זה בשמחה גדולה ובטוב לבב בבחינת 'בשמך יגילון כל היום' כמובאר בספה"ק מתלמידי הבעש"ט הק' זי"ע בהרחבה, וכדברי הנביא נחמיה (ח, ט י) 'היום קדוש הוא לה"א, אל תתאבלו ואל תבכו... לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כח חדוות ה' היא מעוזכם'".

במכתבו אף ביקש מראשי הקהילה לסייע כלכלית לבני הקהילה שנדבר מטה לחמם. "גם אבקש מכם, נא לעשות בדק בית לנוכח המצב הנוכחי אם יש בקרב אנשי העיר מי שצריך עזר וסיוע בצרכי והוצאות החג ולעמוד לימינו ביד רחבה ונפש חפצה ובדרך כבוד, ובכך תרבו זכויות וסנגורים ליום הדין לבטל מעליכם כל גזירה קשה ח"ו".

את מכתבו חתם בברכה: "ובזכות ההתחזקות לבטל רצוננו מפני רצונו באמת ובלבב שלם, ובזכות הצדקה והחסד, תזכו שיתקבלו תפילותיכם ותקיעותיכם לרו"ר לפני שומע תפילת כל פה, ותזכו כולכם להיכתב ולהיחתם בספרן של צדיקים גמורים לאלתר לחיים טובים ולשלום לשנה טובה וברוכה ומתוקה מעוטרת ומדושנת בכל מילי דמיטב, בחיי אריכי ובני ברוכי ומזוני רויחא בשפע רב ברוחניות ובגשמיות".