האדמו"ר מגור (במרכז)
האדמו"ר מגור (במרכז) צילום: יעקב נחומי, פלאש 90

בשונה מקהילות חסידיות רבות, חסידות גור, החסידות הגדולה בישראל, אופיינה לאורך משבר הקורונה בשמירה על הנחיות משרד הבריאות.

זו הסיבה שגם במהלך חג ראש השנה האדמו"ר לא יתפלל כבכל שנה עם כלל החסידים אלא במניין קפסולות גדול ועל פי כללי משרד הבריאות.

הבוקר שיגר האדמו"ר מגור מכתב לחסידיו שבו הוא כותב שלמרות שאין יכולת להתאסף - "הלבבות קרובים".

"לאנשי שלומנו היקרים שיחיו, בכל מקומות מושבותיהם, בארץ ישראל ובחו"ל בהתקרב השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, הנני מברך אתכם ואת בתיכם ואת כל אשר עמכם בכתיבה וחתימה טובה ומבורכת בכל העניינים בהצלחה ברוחניות ובגשמיות בבריאות ומנוחה פרנסה והרחבה והשי"ת יעזור ויהיה לכם רב נחת מכל צאצאיכם שיחיו ויתגדלו לכל טוב".

"ואם בשנה זו אין ביכולת להתאסף בר"ה ברוב עם הדרת מלך, אבל הלבבות קרובים, וכל לבבות דורש ה', והוא ית' השומע תפילת כל פה ישמע שוועתנו בכל מקום. והגם כי הזמן קשה יש להתחזק ולזכור כי הנביא צווה לשמוח בראש השנה כי קדוש היום לאדוננו ואל תעצבו כי חדות ה' היא מעוזכם".

"וביחוד שחל בשבת שהיא יום שמחתכם (ספרי פ' בהעלותך) 'ישמחו במלכותך שומרי שבת' בוודאי הזמן מסוגל לקיים 'עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה' והשמחה מעוררת חסדים ומתקבלות התפילות".