סימנים למה? סימנים לשנה טובה

קצת על אכילת ה'סימנים' בראש השנה או זה לא חייב להיות רק גזר או תפוח.

הרב טל חיימוביץ, 'רבנן דאגדתא' , כ"ח באלול תש"פ

חג חג ומנהגיו, חג חג ומאכליו. ובראש השנה, מלבד ההתכוננות הקדחתנית לשאר צרכי החג והרצון להתחדש ולהרגיש רעננות, עם ישראל כולו על כל גווניו רץ בשווקים ובחנויות לחפש: "סימנים".

סימנים למה? סימנים לשנה טובה. אלו אותם מאכלים שמרמזים בשמותם על עניינים ובקשות טובות שאנו מבקשים בליל החג.

מה עניינם של אותם סימנים? האם משחקים כאן ב'כאילו'? תאכל כך, אז יהיה לך כך וכך?! הסבר עמוק, ישנו בנידון, מה שמראה שמנהגי ישראל השונים יש בהם עומק גדול וניצוצות מזהירים.

הגמרא (כריתות ו ע"א) לימדתנו שאדם צריך לאכול בליל ראש השנה מאכלים המרמזים בלשונם על עניינים טובים: רוביא – שירבו זכויותינו; כרתי – שיכרתו שונאינו, סילקא - שיסתלקו שונאינו.

אפשר היה לחשוב שיש כאן איזשהו פלא מיוחד שחז"ל גילו לנו באותם מאכלים. אבל הצד המפתיע ביותר הוא שרבותינו חידשו (מ"ב סי' תקפג ס"ק א) שאין הכוונה דווקא למאכלים אלו שהוזכרו בגמרא, אלא כל מאכל שיש רמז בשמו לדברים טובים, אפשר לאוכלו ולבקש אגב אכילתו שהקב"ה יחונן אותנו באותו דבר טוב!

איך זה עובד בדיוק?

כדי להבין את העניין נצלול למשך דקה לעומקה של לשון הקודש. הקב"ה ברא את העולם בלשון הקודש. אותם כ"ב אותיות שמרכיבות את העברית, היוו אבני בניין, אטומים רוחניים, שבתרכובות מסוימות ואין סופיות, הקב"ה יצר את הבריות כולם. לכן בלשון הקודש, שם של דבר מורה על מהותו הפנימית. ה'אדם' - נברא מ'האדמה', וה'אישה' יצאה מה'איש'. אפילו ה'אוזן' שומרת על ה'איזון' – כפי שאנחנו יודעים היום, ולכן ה'מאזנים' נגזרו מאותו שורש.

עתה הכל ברור. הסימנים המרמזים בשמותם על עניינים טובים, מהווים כמו ידית לאותם דברים טובים שאנחנו כל כך רוצים. יש בו ב'גזר', גם אם אנחנו לא מבינים, משהו שקשור ל'גזירות טובות'. כיון שאנחנו כרגע לא יודעים איך לקרב אלינו את הגזירה הטובה, ה'גזר' שיש במהותו משהו מאותה גזירה טובה, מהווה לנו כמו ידית שאיתה אפשר לקרב אלינו במעט את אותה גזירה טובה שאנחנו כל כך חפצים בה. אכילת הגזר בצירוף תפילה הבאה מעומק הלב, בוודאי תקרב אלינו יותר ויותר שנה טובה ומתוקה של ממש.

חברים יקרים! ליל ראש השנה הוא זמן להיות יצירתי. אפשר לתת לדמיון להתפרע, ולמשוך אלינו ממש בידיים, או יותר נכון בפה – באכילה ובתפילה, כל מה שנרצה. תנו ליצירתיות שלכם חופש. זה לא חייב להיות רק גזר או תפוח בדבש מסורתי. זה יכול להיות חתיכת בשר עסיסית, שעליה נתפלל: "שנשמע ונתבשר בשורות טובות". גם משקה קל מתוק יכול לעשות את החיים קלים יותר; ואכילת 'בצל' (מטוגן, לא חריף) בהחלט יכולה להכניס אותנו תחת כנפיו של הקב"ה ולחסות 'בצילו'.

שנזכה לשנה טובה ומתוקה, תרתי משמע...