הרב שלום כהן: לא לסגור את בתי הכנסת

נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס: חובה על כל אלו המוגדרים בסיכון להתפלל רק במקומות פתוחים ששם הסכנה מועטת ופחותה.

בן שאול , ה' בתשרי תשפ"א

הרב שלום כהן
הרב שלום כהן
צילום: יעקב כהן

על רקע ניסיונות הממשלה להוביל לסגירה מוחלטת של בתי הכנסת ביום כיפור, קובע הרב שלום כהן, הסמכות הרוחנית העליונה של ש"ס, כי יש לאפשר תפילות גם בבתי כנסת.

במכתב שפרסם נאמר כי מי שיכול עדיף שיתאמץ ויתפלל במקומות פתוחים או בקבוצות קטנות בבתי הכנסת.

"הנה קרב ובא יום הכיפורים הגדול והנורא ובעוונותינו אנו בימים אלו נמצאים רבים אשר נושאים את הנגיף אשר פשט בעולם ובארץ ישראל אשר עיני ה׳ אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, ועלולים לסכן את האחרים ובפרט את אלו שרגישים ביותר להסתכן מן הדבר הזה'', כתב הרב כהן.

"על כן חובה על כל אלו המוגדרים בסיכון להתפלל את תפילות יום הכיפורים אך ורק במקומות פתוחים ששם הסכנה מועטת ופחותה, והאחרים ישתדלו ויתאמצו ככל האפשר להוסיף ולקיים מניינים במקומות פתוחים או בבתי הכנסת בקבוצות מועטות''.

בדבריו הבהיר כי חובה על כלל הציבור להקפיד על כלל הוראות משרד הבריאות. "ובכל גוונא חובה על כולם להקפיד ולהחמיר במשנה זהירות ושמירה הנדרשת למנוע הידבקות וסכנה מדין ׳ונשמרתם מאוד לנפשותיכם׳.

"וה׳ ית׳ יעזרנו על דבר כבוד שמו ויקבל תפילותינו ברצון לבער המגפה והמשחית מעלינו ומעל כל עמו ישראל ונזכה ביום הנשגב לחיתום הדין בחסד וברחמים לשנה טובה ומבורכת בביאת גוא״צ בב״א''.