בה"ד 1
בה"ד 1 צילום: דובר צה"ל

בעקבות התפרצות תחלואת נגיף קורונה בבית הספר לקצינים (בה״ד 1), הציג בימים האחרונים מפקד הבה״ד, אלוף-משנה, גיא לוי, את מסקנות התחקיר שנעשה והפקת הלקחים בנושא.

התחקיר הוצג בפני מפקד זרוע היבשה, אלוף יואל סטריק, ומפקד פיקוד ההכשרות והאימונים, אלוף מוטי ברוך וכמו כן, הוצג לסגן ראש המטה הכללי, אלוף אייל זמיר שקיבל את ממצאיו.

ממסקנות התחקיר עולה כי מעגלי ההתגוננות של היחידה מול הנגיף נפרצו בעקבות מספר תקלות שבבסיסן דיווח עצמי מאוחר בהופעת תסמינים וכן אי הקפדה על תשאול והחתמת הצוערים אודות מצבם הבריאותי.

מפקד זרוע היבשה קיבל את מסקנות התחקיר והמלצותיו והחליט על מספר הנחיות מחייבות ביניהן חידוד נהלי קטיעת שרשראות ההדבקה ביחידות, קיום כנס מפקדי בסיסי ההכשרות והאימונים בראשות מפקד פיקוד ההכשרות והאימונים במהלכו יוצג תחקיר זה והקמת צוות בקרה זרועי אשר יבצע ביקורות ביחידות הזרוע.

מפקד בה״ד 1 ציין כי בית הספר לקצינים חרט על דגלו את האחריות הפיקודית וגם באירוע זה מקבלים המפקדים המעורבים את האחריות המלאה על שהתרחש. על כן, קיבל מפקד הזרוע את המלצת מפקד הבה״ד לנקוט צעדים משמעתיים כלפי כל שרשרת הפיקוד המעורבת במקרה.

הצעדים שינקטו:

1. מפקד בה״ד 1 יקרא לשיחה עם מפקד זרוע היבשה, אלוף יואל סטריק ולאחר השיחה יוחלט על נקיטת צעדים משמעתיים.

2. למפקד הגדוד נרשמה הערה פיקודית על ידי מפקד פיקוד ההכשרות והאימונים, אלוף מוטי ברוך.

3. מפקדת פלוגה בדרגת סגן סיימה את תפקידה באופן מיידי ושתי מפקדות פלוגה נוספות נשפטו בדין משמעתי על ידי מפקד הבה"ד ונידונו לעונשים שונים.

4. מספר מפקדי צוותים נשפטו בדין משמעתי על ידי המג"ד ונידונו לעונשים בדרגות חומרה שונות.

5. שתי הצוערות אשר לא דיווחו על הופעת תסמיני המחלה, הודחו מקורס הקצינים.

מפקד זרוע היבשה חזר והדגיש את החשיבות בשמירה על כשירות צה"ל וכן שמירה על בריאות משרתיו. בנוסף, ציין כי בית הספר לקצינים, הינו סמן ימני וקטר עבור צה"ל כולו וימשיך להוות כך גם בהמשך.

סגן הרמטכ״ל הדגיש את אחריות המפקדים לכשירות יחידתם. בתוך כך הנחה סגן הרמטכ״ל את המפקדים לבצע את כלל הפעולות בהתאם להנחיות והפקודות למניעת התפשטות המגיפה בהינתן חולה מאומת או חשד לחולה ביחידתם.