הסיום של הסיום

משה רבנו מלמד אותנו שתמיד כדאי לשמור את המסר החשוב לסוף את הדבר החשוב ביותר שאנו רוצים לומר. בואו נתבונן כיצד הוא עושה זו בעצמו

​​​​​​​הרב שלמה סובול , ו' בתשרי תשפ"א

הסיום של הסיום-ערוץ 7
הרב שלמה סובול
צילום: גיא טייב

אחד הטיפים שמלמדים בבתי ספר לרטוריקה, הוא לשמור לסוף את הדבר החשוב ביותר שאנו רוצים לומר. בפרשה שלנו משה רבנו מסיים את נאומו הארוך שהתחיל בתחילת ספר דברים בראש חודש שבט, ומסתיים ב-ז' באדר, יום פטירת משה רבנו.

מטרת נאומו הארוך של משה היא להכין את עם ישראל לקראת הכניסה לארץ ישראל, ולחזקם בקיום התורה והמצוות. מתוך כך, מעניין להתבונן ולראות מהן המילים האחרונות שמשה רבנו בוחר לסיים בהם את צוואתו.

בפרשה שלנו, אחרי שמסתיימת השירה, מוסיף משה רבנו עוד כמה משפטים. המשפט האחרון שמוסיף משה הוא "כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה".

ננסה להבין ביטוי מפסוק זה על פי דברי הירושלמי במסכת פאה. כך אומר הירשולמי: "אמר רבי מנא 'כי לא דבר ריק הוא מכם' ואם הוא ריק מכם הוא למה שאין אתם יגיעין בתורה. 'כי הוא חייכם' אימתי הוא חייכם כשאתם יגיעין בו".

במשך ארבעים שנה בהם בני ישראל קיבלו עוד ועוד מצוות, ולפני מותו משה רבנו רוצה ללמד את בני ישראל את היחס הכללי למצוות. כעת יש לפנינו כמה 'עקרונות מסכמי' שמשה רבנו מלמד את בני ישראל כסיכום לכל התורה.

יש מצוות שאנו מבינים, ויש מצוות שקשה לנו להבין, אך חשבו לדעת את האמת ש"לא דבר ריק" אין דבר בחכמה האלוקית שאינו נכון חלילה. כל מצוות ה' ניתנו לנו מאת ריבונו של עולם כדי לתקן אותנו ואת העולם, בין אם אנו מבינים אותם ובין אם לא. ואם חלילה אנו מרגישים שיש מצווה שהיא "ריק", אז צריך להזכיר לעצמנו שאין מצווה שהיא ריקה, אלא "ריק הוא מכם", בגלל שאנו בשר ודם עם חכמה אנושית, לכן איננו יכולים להבין את החכמה האלוקית.

אחרי שאנו יודעים שאין בתורה ובמצוות דבר ריק "כי לא ריק", ואם חלילה אנו מרגישים שיש דבר ריק אזי "ריק הוא מכם", אז מגיע האתגר הגדול של "כי הוא חייכם". זאת אומרת שאנחנו צריכים להיות יגעים בתורה. ככול שנלמד יותר תורה נצמצם את הפער בין שכלנו לבין החכמה האלוקית. התורה היא מתנה מהקב"ה של חכמה אלוקית שירדה משמים וניתנה לנו כבני אדם, כדי שנוכל להבין יותר ויותר את התורה ומצוותיה.

הרצון להבין את מצוות ה' הוא חיובי והוא אחד מסימני הגאולה שרוצים להבין ולהרגיש מחוברים לקיום התורה, אך אסור שחלילה קיום המצוות יהיה מותנה בהבנה שלנו. הבסיס הוא ש"לא דבר ריק הוא מכם" ועל גבי זה מנסים להבין את הדברים על ידי לימוד התורה "כי היא חייכם".

הרב שלמה סובול הוא ראש ארגון רבני ברקאי ורב קהילת שערי יונה מנחם במודיעין