בן אוליאל יתפלל בתא עם מחיצה

שופט בית המשפט המחוזי חייב את השב"ס להקים בתאו של בן אוליאל מחיצה או לחלופין להקצות לו תא ללא שירותים.

ערוץ 7 , ט' בתשרי תשפ"א

עמירם בן אוליאל ורעייתו בבית המשפט
עמירם בן אוליאל ורעייתו בבית המשפט
צילום: TOMER APPELBAUM.HAARETZ.POOL

בית המשפט המחוזי בבאר שבע הורה לשב"ס לאפשר לעמירם בן אוליאל שהורשע ברצח בני משפחת דוואבשה להתפלל תפילות כהלכתן,

השופט שלמה פרידלנדר קבע כי לא ניתן למנוע מבן אוליאל להתפלל ומניעה שכזאת היא פגיעה קשה בחופש הדת שלו.

בעתירה שהגיש טען בן אוליאל כי נמנע ממנו להתפלל במקום שמאפשר תפילה, בשל העובדה שבתאו יש שירותי "בול קליעה" ואין ביניהם לבין התא מחיצה כנדרש. בן אוליאל גם טען כי השב"ס אוסר עליו להתפלל במניין. בעתירה נטען כי אסירים ביטחוניים ערבים זוכים להתפלל בקבוצה ואין כל סיבה שבן אוליאל לא יזכה לכך.

השופט פרידנלדר קבע בהחלטתו כי לא הוכחה בפניו אפליה אל מול האסירים הביטחוניים אך כדי שתעמוד לרשותו התשתית העובדתית הוא קובע דיון המשך בעתירה לאחר החג. השופט קבע כי ביום כיפור הקרוב חלק גדול מעם ישראל לא יתפלל במניין ובכך אולי עוקצה של הפגיעה תהיה פחות קשה.

יחד עם זאת באשר לזכות התפילה ולעובדה כי תאו של בן אוליאל לא מאפשר תפילה כאשר שירותים נמצאים בתוך החדר קיבל השופט את טענתו של בן אוליאל וקבע כי לצערו לא הובאה בפניו גרסה עובדתית מבוררת מטעם שירות בתי הסוהר באשר למאפייני התא. בנסיבות אלה, ומאחר ובהעדר מקום נקי אסור להתפלל הורה השופט כי קצין שב"ס יגיע לתא של בן אוליאל עוד בשעות הקרובות לפני החג, וידאג כי במקום תהיה מחיצה בין השירותים לבין התא לרבות בדרך של איטום חדר השירותים למניעת ריח.

עוד קבע השופט כי ככל שאין אפשרות להקים מחיצה שכזאת תינתן לעותר אפשרות להתפלל מחוץ לתא במקום שמותר להתפלל בו מבחינה הלכתית. השופט גם הורה למזכירות בית המשפט לקבוע דיון מהיר בעתירה.

עו"ד בן גביר: ''מדובר בהחלטה חשובה שיש בה כדי לענות על הגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית ואני שמח שבית המשפט הבהיר לשב"ס שזכותו של כל יהודי להתפלל ושב"ס חייב לאפשר התנאים לכך, אולם יחד עם זאת קשה להתעלם מהאפליה שנוצרה בין בן אוליאל לבין רוצחים ומחבלים ערבים אשר זוכים לזכות תפילה קבוצתית ודווקא על בן אוליאל נאסר. בדיון ההמשך ננסה להוכיח כי יש אפליה בין בן אוליאל לבין אסירים ביטחוניים ערבים וכי שירות בתי הסוהר מפלה אותו לרעה".