ח"כ קטי שטרית
ח"כ קטי שטריתצילום: חזקי ברוך

חברת הכנסת קטי שטרית מברכת על החלטת המינהל האזרחי לאשר את התוכנית להנגשת מערת המכפלה:

"שחר של יום חדש בחברון", מסרה, "ועדת התכנון של המנהל האזרחי אישרה את הקמת המעלית הנגישה במערת המכפלה".

לדבריה, "בשנה וחצי האחרונות התקדמנו עקב בצד אגודל לעבר היעד ועברנו את כל המשוכות. כמי שמלווה את הנושא מקרוב אמשיך לעקוב עד להנגשה בפועל של האתר השני בקדושתו לעם היהודי".

ראש המועצה המקומית אפרת עודד רביבי בירך הערב גם הוא את ועדת התכנון במנהל האזרחי ואת ארגון בצלמו לאור החלטת הוועדה לאשר את הנגשת מערת המכפלה.

"כראש מועצה מזה 12 שנה הייתי שותף פעם אחר פעם בכל מפגש עם ראש הממשלה ושרים להנגיש את מערת המכפלה", ציין רביבי והוסיף "בשנים האחרונות היה זה ארגון בצלמו שדחף ביתר שאת את הנושא ונראה כי היה הפטיש הנכון כדי להביא לתקיעת היתד.. זה של ההתיישבות וזה בשרשרת הדורות. אין סמלי יותר מכך שבשעה שהובאה הגב' לוינגר למנוחת עולמים חברון היהודית קיבלה חיזוק שכזה".